Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Videndeling i den offentlige sektor - eller mangel på samme

Prøv at google "Videndeling i den offentlige sektor" - eller de forskellige afskygninger af temaet du nu kan komme i tanke om. De giver alle under 10 hits. Nu skal man naturligvis passe på med at bruge google som et sandhedsorakel - men som en slags vejrhane, giver den dog en vis fornemmelse for omfanget af et givent emne. Så lad mig bare slå det helt fast: Videndeling i det offentlige er en mangelvare.

I en tid, hvor fokus og debatten i høj grad handler om digital selvbetjening og interaktionen mellem borger og det offentlige, er der en eklatant mangel på interesse for hvordan den offentlige sektor kan blive bedre til at tale sammen og dele viden på tværs. Således optræder ordet videndeling ikke én eneste gang i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Det er et udbredt synspunkt, at viden er fundamentet for al innovation og nytænkning. Det er derfor afgørende, at den viden både frontmedarbejdere, administrative medarbejdere og ledere besidder på tværs af den offentlige sektor, bliver sat langt mere systematisk og effektivt i spil.

Jagten på den skjulte innovation i det offentlige

Den britiske tænketank NESTA, der arbejder for at skabe en mere innovativ offentlig sektor i England, arbejder med et begreb de kalder  "hidden innovation". Den skjulte innovation er både opfindelser, løsninger og ideer, der letter arbejdet, sparer penge eller på alle måder gør en forskel på mikro -eller makroplan i det offentlige.

Det kommer næppe bag på nogen, at der er rigtigt meget skjult innovation i Danmark. Hver dag finder brave og kløgtige folk i den offentlige sektor på nye smarte metoder, hacks og tricks af varierende størrelse og kompleksitet. Lige fra sygeplejersken, der har et smart trick til at vende en patient uden brug af løfteudstyr, til en programmør i en kommune, der har udviklet en genial algoritme til styring af daginstitutionernes ventelister.

Men hvordan får man hevet den skjulte innovation ud af gemmerne? Det nemme svar er, at der skal flere systemer og videndelingsplatforme til. Det er bestemt en del af løsningen, men den samlede løsning er noget mere kompliceret.

Alt for mange dybe tallerkener

Vi arbejdede for nyligt på et projekt for Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI, hvor opgaven lød på at undersøge behovet for videndeling i og på tværs af jobcentrene. Vores antropologer vendte tilbage med en klar melding fra frontmedarbejderne om at de sukkede efter mere viden og inspiration fra deres kollegaer i andre jobcentre. Udfordringen var, at de ikke havde mandat fra ledelsen til at dele viden, der var ingen strukturer, der muliggjorde og belønnede det og så havde de i øvrigt heller ikke tid. På alle måder en tabt kamp at indføre en videndelingsplatform her.

Det kedelige resultat er, at der hver eneste dag genopfindes dusinvis af dybe tallerkener i danske jobcentre, den skjulte innovation, som kunne komme andre jobcentre til gavn. Og sådan kunne man gennemgå samtlige offentlige myndigheder, centre, institutioner osv. og høre samme historie.

Hvis vi skal effektivisere det offentlige Danmark gennem digitalisering, nytter det ikke bare at skabe systemer, hvis ikke de menneskelige processer følger med. Videndeling kræver et mindset, der er gearet til det. Og den gearing opstår i et samspil mellem ledelse, personlig motivation og digitale processer. Så hermed et slag for et langt større nationalt koordineret og ambitiøst fokus på mere videndeling i det offentlige, som et vigtigt led i både moderniseringsstrategier og digitaliseringsstrategier.

Hvad er dine erfaringer?

Det kunne være interessant at høre andre bud på projekter omkring videndeling i det offentlige, hvor det enten har fungeret eller floppet, så kommenter gerne.

Del denne side på: email + facebook + twitter