Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Nye regler for markedsføring på sociale medier

01.12.2011

Nye regler for markedsføring på sociale medier

Forbrugerombudsmanden har netop lanceret et udkast til et såkaldt "Standpunkt for markedsføring via sociale medier". Det er selvsagt noget, vi følger nøje med i, så jeg har her kigget nærmere på den lange tekst.

Hvad dækker de nye regler over?

I foråret 2010 udkom ombudsmandens retningslinjer for markedsføring online, og de fortæller fx at uønskede henvendelser via "elektronisk post" skal betragtes som spam. Den nye tekst er en forlængelse af de tidligere formuleringer, hvilket giver anledning til nogle uklarheder. Eksempelvis er det ikke krystalklart, hvad formuleringen "elektronisk post" dækker over. Her er den officielle ordlyd:

"Ved elektronisk post forstås enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren."

Umiddelbart lyder det omfattende, hvilket nok også er hensigten. Men dykker man lidt ned, så falder man måske over detaljen om, at posten skal "lagres  i nettet eller i modtagerens terminaludstyr". I noterne til hovedteksten siger Note 12 om Facebook:

"Meddelelser, som viser sig på facebookbrugerens "startside" under "nyheder", bliver formentlig som følge af Facebooks tekniske indretning hentet af modtageren. Det kan derfor give anledning til tvivl, hvorvidt sådanne meddelelser kan anses for omfattet af definitionen på elektronisk post.

Beskeder til startsiden kan komme i form af opdateringer fra en erhvervsdrivende, som brugeren tidligere har tilkendegivet at "synes godt om". Sådanne beskeder, som formentlig ud fra en teknisk betragtning må anses for hentet, kan brugeren undgå at modtage ved, at brugeren fjerner sin tilkendegivelse. På den baggrund kan disse opdateringer ikke anses for at være omfattet af definitionen af elektronisk post."

Så er opdateringer på Facebook elektronisk post eller ej? Som med så meget jura omkring markedsføring, så er der tydeligvis tale om en gråzone, hvor det vil være op til domstole at afgøre evt. tvister. Det er altså på trods at Standpunktets længde stadig ikke muligt, at få et klart, afgørende svar.

Specifikt om Facebook

I den nye tekst omtales Facebook nogle steder specifikt, og andre steder er det tydeligt, at Facebook har været udgangspunktet for en formulering. Det er klart, at man ikke må rette henvendelse til folk i markedsføringsøjemed uden først at have fået samtykke, men følgende formulering er i den forbindelse vigtig:

"3.2.1. Et samtykke kan ikke indhentes via det sociale medies standardvilkår."

Det kan tolkes som, at "synes godt om" ikke er nok til at måtte sende folk beskeder i deres news feed. Der har godt nok i Danmark været eksempler på, at folk er blevet stødt over at "synes om" ting, og derefter modtage materiale i deres feed, men det er her, ombudsmanden i mine øjne har et problem. Man undervurderer simpelthen brugernes evne til at forstå, hvordan Facebook er skruet sammen. Det er min opfattelse, at langt de fleste er klar over, at "synes godt om" er lig med at modtage indhold fra afsenderen.

Konkurrencer på Facebook

Facebook-konkurrencer er et område, som mange har meget svært ved at forstå. Både i forhold til Facebooks egne regler, og til danske love. Facebook siger, at man ikke må lave konkurrencer i deres funktioner, altså ingen billede-upload, tagging, deling eller andet, som skal ud til dine Facebook-venner. Du må heller ikke bede folk besvare konkurrencespørgsmål i kommentarfelter eller lignende.

Ombudsmanden har i forlængelse nu gjort det klart, at man ikke må opfordre til deling af indhold, hvis brugeren til gengæld modtager en form for belønning:

"3.3. Erhvervsdrivende må ikke præmiere eller på anden måde belønne brugerne af det sociale medie for at foretage handlinger, som medfører, at den erhvervsdrivendes markedsføring videresendes eller spredes til andre personer, der ikke har anmodet om den kommercielle henvendelse, ved brug af elektronisk post."

Og det er helt centralt i debatten om spredning af indhold på Facebook. Det betyder, at de mange "fortæl, hvor mange du har delt det her med" konkurrencer ikke vil være tilladt - og halleluja for det!

Jeg ved det kan være et stridspunkt blandt markedsføringsfolk, men som personlig bruger af Facebook er jeg glad for, at der er en chance for, at jeg får færre delte og taggede billeder af børnetøj, møbler og designerpynt. Det forurener min strøm, og jeg får ikke nogen værdi ud af det. Hvis jeg ikke får værdi af det, så skal det ikke være der. Så kort kan det siges.

Endelig er der debatten om, hvorvidt man kan kræve, at folk "synes om" sider, for at få adgang til indhold. Det forbydes ikke, men it is frowned upon:

"Et krav om, at en person for at deltage i en konkurrence skal have eller oprette fx en Facebookprofil - og derved afgive personoplysninger - kan endvidere rejse spørgsmål om overtrædelse af god markedsføringsskik."

God markedsføringsskik

Og mens vi nu er ved ting, som er tilladte, men ikke velset, så omhandler enkelte linjer såkaldt "god skik". Man skal fx give sig til kende, ikke drive rovdrift på børns naivitet og opgive tydelige kontaktoplysninger. Eksempelvis:

"2.2.1.  Hvis en erhvervsdrivende anvender sin egen private profil til at markedsføre sin virksomhed eller sine produkter, skal det tydeligt oplyses, at budskabet hidrører fra en erhvervsdrivende."

Hvis du taler om dit job på måder, som kan tolkes som markedsførende, så skal du have en tydelig markør på din profil, som viser, at du er tilknyttet den pågældende virksomhed.

Det specificeres ikke, hvad det kan være, men husk det næste gang, du taler om dit seneste projekt til familiefesten.

Hvad med de nye forbrugertyper?

Regler fra forbrugerombudsmanden er til for, at forbrugere skal kunne føle sig trygge. Ud fra det synspunkt er jeg glad for, at vi har den type instans herhjemme. Men sociale medier er på mange måder noget nyt, og nogle af reglerne har måske lidt svært ved at følge med et hastigt udviklende marked.

Forbrugere i dag er mere informerede end nogensinde før, og mange er eksperter i at opnå det, de vil. På nogle områder bør man måske endda begynde at tale om, at der skal være en ombudsmand for virksomhederne, som sælger ydelser til forbrugere (hvor mange af os har fx ikke set på en vare i en butik, brugt ekspedientens tid, og så efterfølgende bestilt den over nettet?).

Samtidig er der en masse danskere, for hvem sociale medier og internettet stadig er et stort, uklart område. Og for dem er "standpunkter" en god ide. Jeg kunne måske bare tænke mig, at man havde forsøgt at tage lidt mere vare på de nye typer forbrugere på samme tid.

Vi er i en mellemfase, hvor de digitale indfødte for alvor begynder at gøre sig bemærket i forbrugersamfundet. Som de digitale immigranter bliver udfaset, så vil regler som disse være for rigide. Men lad os tage den debat til den tid.

Har du tanker? Så mød os i kommentarfeltet.

Læs hele ombudsmandens tekst "Standpunkt for markedsføring på sociale medier" her.

Del denne side på: email + facebook + twitter