Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

6 tendenser siden Community Conference 2011

25.05.2012

Til Community Conference 2012 lagde Christian Schwarz Lausten fra Seismonaut ud med at ridse op, hvad der er sket siden sidste års konference inden for sociale medier og communities. Dette kom til udtryk gennem 6 tendenser, da en af grundene til, at Seismonaut afholder Community Conference, også er at sammenligne udviklingen inden for feltet mellem de årlige konferencer.

1. Professionalisering

De sociale medier er i konstant udvikling, og spørgsmålet er, hvordan vi kan bruge disse redskaber, som er tilgængelige for os. Hvordan tager vi disse avancerede redskaber i brug og arbejder mere fokuseret med dem?

2. Mere end facebook

Sociale medier er meget mere end bare Facebook, og vi har fået en mere nuanceret forståelse af platformene, som skal indtænkes og udnyttes i mediestrategier.

3. Tilstedeværelse vs. kampagner

Vi har fået en forståelse af, at det er fint at arbejde kampagneorienteret, men at det er spild af penge ikke at fastholde og udnytte platformenes potentialer.

4. Tværorganisatorisk

Det er vigtigt, at en virksomheds forskellige forretningsområder bliver inddraget, når der skal tales om indhold, således at det bliver lagt en fælles kurs og enighed om værdi.

5. Indholdsstrategier

Der kan opstå tomme skalaer, hvis ikke sociale medier får indhold. Derfor er det vigtigt for virksomheden, at arbejde struktureret med indhold og give det værdi.

6. Kompetenceudvikling

Alle i organisationen skal have forståelse for, hvad man kan med platformene, og hvordan man bakker op omkring en social mediestrategi. Det er vigtigt ikke at outsource for meget og holde sig tæt på virksomhedens kerneværdier.

Disse 6 observationer er de mest betydningsfulde siden sidste års konference og giver en god mulighed for at samle inspirerende mennesker inden for branchen. Community Conference giver nye perspektiver på sociale medier og viser, hvilken stor betydning de har for virksomheders sociale mediestrategi.

Del denne side på: email + facebook + twitter