Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Den Sociale Økonomi

13.08.2012

Sociale medier er langt den hurtigst voksende medieteknologi i historien. Det har dog taget tid før man for alvor så mediets indflydelse på verdensøkonomien. Facebooks hypede børsnotering var med til at sætte fokus på forretningsdelen af sociale medier. Med McKinseys rapport om The Social Economy(PDF) bliver vigtigheden af sociale medier for samfundsøkonomien yderligere understreget

Udbytte for den sociale virksomhed

Det hævdes eksempelvis, at hvis virksomheder integrerer sociale teknologier i forretningsgangene er der potentiale for at hæve produktiviteten hos de højtuddannede vidensarbejdere med 20 - 25 procent. At have en forståelse og model for social teknologi-håndtering kan desuden være med til at sænke risikoen for at bliver offer for dårlig social medieomtale. 

Krav for succés

Det kræver dog at man er villig til at ændre på visse aspekter af virksomhedens organisatoriske struktur og opretholde en kultur der bifalder åbenhed og vidensdeling. Det kan tage flere år før der opnås den fulde produktivitetsfremgang, da både administrationen og den teknologiske innovation skal være på omgangshøjde. Det ville tilgengæld også, ifølge McKinsey, reducere e-mail brug med 25 procent og tid brugt på informationssøgning med 35 procent. Dette vil frigøre samlet ca. 15 procent af arbejdsugen, der så kunne bruges på andre opgaver.  

Der er en hel del andre pointer i rapporten som er værd at få med hvis du overvejer at integrere sociale teknologier i din virksomhed. 

God mandag!

Del denne side på: email + facebook + twitter