Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Få mere for pengene: Skab et økosystem af digitalt indhold omkring dit grundprodukt

30.08.2013

Arbejde med Effekthåndbog


Som kommunikationsansvarlig, der arbejder med sociale medier, kender du problematikken: Hvordan skaber du mere relevant indhold til dine forskellige digitale platforme uden at opfinde den dybe tallerken hver eneste gang?
Og hvordan skaber du mere digitalt indhold uden blot at dele det samme indhold på alle dine digitale platforme?

Brainstorming og udarbejdelse af relevant indhold kan være en omstændelig og ressourcekrævende proces.

Et arbejdsredskab, der kan dæmme op for problemstillingen er The Content Pillar Approach, udviklet af amerikanske Kapost.

Idéen med The Content Pillar Approach er at betragte dit centrale indhold som din “indholdssøjle”. Dit centrale indhold er eksempelvis nyhedsbreve, håndbøger, magasiner eller lignende, som du producerer for eller til dine kunder.

Indholdssøjlen er bygget op af mange mindre indholdselementer og kan støtte op om mere indhold.
Er du f.eks. ved at udarbejde en eBog har du sikkert både foretaget interviews, desk research og undersøgelser af forskellig art. Gennem processen har du med garanti indsamlet en masse viden og data, som kun delvist bliver udnyttet til eBogen – det kan du drage nytte af i indholdsplanlægningen.

En guldgrube af indholdselementer

Ifølge The Content Pillar Approach har du i din udviklingsproces en guldgrube af relevante indholdselementer, som blot venter på at blive vinklet og tilpasset som indhold til dine kommunikationsplatforme.

Du kan nu begynde at kortlægge indholdselementerne omkring din centrale indholdssøjle:

The Content Pillar Approach

Kilde: http://blog.eloqua.com/269contentassets/

Som eksempel på, hvordan indholdselementerne kædes sammen som et økosystem, kan vi tage udgangspunkt i uudnyttet data fra en undersøgelse:

  • De uudnyttede data indarbejdes i en infographic, som deles på sociale medier og anvendes i din powerpoint-præsentation omkring emnet til kunder eller internt i virksomheden.
  • Selve præsentationen optages og deles efterfølgende på Youtube, og dine slides deles på Slideshare, som du henviser til på LinkedIn.
  • Youtube-videoen og din præsentation fra Slideshare genbruger du i et nyhedsbrev eller til en case-beskrivelse på din virksomheds hjemmeside.
  • Case-beskrivelsen deles på andre digitale platforme og såfremdeles.

På den måde tegner sig et netværk af indholdselementer omkring din centrale indholdssøjle.

Hvor mange indholdselementer, der kan skabes på baggrund af grundproduktet, kommer an på emnet, tilblivelsesprocessen, indholdselementerne og de platforme, du anvender til intern og ekstern kommunikation.

Når opmærksomheden flyttes til processen, opstår der dog oftest mange nye potentielle indholdselementer og vinkler, så det ikke bliver til en gentagelse og simpel distribution af dit indhold.
I stedet bliver det en nysgerrig afsøgning og udvikling af dit centrale indhold.

Stor efterspørgsel på indhold

En undersøgelse foretaget af Content Marketing Institute peger på, at den største udfordring i 2012 for den amerikanske B2B markedsføringsbranche var at producere nok indhold.

Samme undersøgelse fra året før pegede på, at det største problem var at skabe engagerende indhold. Men i takt med et stigende antal platforme og øget aktivitet, er det sværere end aldrig før at følge trop med nok indhold til platformene.

Selvom du ikke udelukkende bør fokusere på mængden af indhold, giver fremgangsmåden dig den rigtige tilgang til brug af digitalt indhold og en systematik i arbejdet med indholdsskabelse.

Samtidigt kan det frigøre tid til at kvalificere de centrale indholdssøjler og på den måde sikre relevant kvalitetsindhold at arbejde videre med.

Case: Håndbog om effektmåling

Da vi i samarbejde med Midtjysk Turisme udgav håndbogen, Effektmåling på sociale medier, udnyttede vi potentialet for at skabe mere indhold omkring håndbogen på de digitale platforme.

Ud fra håndbogen skrev Midtjysk Turisme en artikel om produktet og gjorde separate, skræddersyede evalueringsark tilgængelige.
Desuden skabte de siden, effektmåling.dk, til bestilling af håndbogen i fysisk form og til gratis download.

Vi anvendte håndbogen med spot på forsiden af vores hjemmeside og som case-beskrivelse, der blev delt på både Facebook, Twitter og LinkedIn.
Efterfølgende blev håndbogen omdrejningspunktet til vores gratis gå-hjem-møde om effekten af sociale medier i København, der gav indhold til flere indlæg på vores Facebook-side.

Håndbogen bliver stadig brugt som indholdselement i vores foredrag og kurser, og The Content Pillar Approach kan være en god hjælp til at finde flere uudnyttede potentialer.

Del denne side på: email + facebook + twitter