Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Ledelse i den digitale tidsalder handler om at slippe kontrollen

Hvad stiller man op som leder i den digitale tidsalder, der både kalder på ny teknologi og nye organiseringsformer? Hvordan skal nutidens ledere forholde sig til sociale netværk som Twitter, interaktive idéplatforme, community managers og apps?
 
”For dyrt, for tidskrævende og for besværligt,” lyder undskyldningen oftest, når de nye teknologier nedprioriteres.

Efter min mening holder den undskyldning ikke. It og digitale platforme spiller en central rolle for alle virksomheder, og lederen må følge med tiden og tage digitaliseringen alvorligt for at være rustet til fremtiden.
 
Jeg synes der er en tendens til, at digitaliseringen beskrives som noget der udelukkende stiller krav til ledere og medarbejdere, men den rummer mindst lige så mange spændende muligheder.
 
Den digitale leder tør nemlig slippe kontrollen og lade sine medarbejdere tage langt mere ansvar. Hun åbner op og gør arbejdsgange og videndeling mere fleksibel, og hun er villig til at investere både tid og penge i ny teknologi og ændrede arbejdsgange.
Min erfaring siger, at hvis man som leder og organisation er indstillet på, at få tingene til at lykkes, så ender man ikke blot med at tjene flere penge, men også med at få større arbejdsglæde og større arbejdsomhed ind i dagligdagen.
 Liggende Page 029JPEG

Kontroltab og tillid
Med digital ledelse er der på ingen måde tale om en ny form for raketvidenskab, som er umulig at indføre i praksis. Målet med digitalisering bør være, at det bliver en kompetence hos den moderne leder nøjagtigt ligesom forståelse for økonomi, HR, salg og service er det – og nøjagtigt som de andre områder kræver det fagviden at udnytte de nye muligheder på bedste vis.
 
Som leder må man først og fremmest berede sig på at miste kontrollen. Det er umuligt at styre sit budskab så stramt, som man hidtil har kunnet det, og heldigvis er det heller ikke nødvendigt.
Nye medier kræver øjeblikkelige svar og reaktioner. Derfor må man udarbejde nogle grundige guidelines – for eksempel for tilstedeværelsen på de sociale medier – og så sætte sin lid til, at medarbejderne er rustede til at udføre deres job.
 
I sidste ende kræver kontroltabet tillid til sine medarbejderne og sit produkt.
 
Fra katedralen til bazaren
De digitale muligheder gør det nødvendigt at kigge på sin organisation med kritiske briller.
Forfatteren Eric Raymond præsenterer en brugbar metafor i bogen ”The Cathedral and the Bazaar”. Traditionelle organisationer er som katedraler – store, tunge, hierarkiske, autoritære og bygget til at holde i tusinder af år. Men den organiseringsform holder ikke længere, og man må søge mod den fleksible bazar, der bliver nyopført hver eneste dag og er bygget på selvorganisering og en stor grad af deltagelse.
 
Vi oplever nu, at kunderne ser virksomheder som en helhed og det samme må man gøre internt. Bryd barriererne ned – alle bør have et ansvar og en forståelse for hinandens opgaver og for virksomhedens kommunikation og tilstedeværelse på nettet.
 
Hvis ikke man som virksomhed lytter til kunderne og tager dem alvorligt, er der langt større risiko for, at de lægger en sur kommentar ud på en blog eller laver en hjemmeside, hvor de lægger virksomheden for had.
 
Moderne kunder vil med ind bag facaden og vil ikke kun tales til – de vil tales med. De vil have et ansigt på dem, de kommunikerer med, og de søger det ægte og det ærlige. Man kan godt lave en fin brochure med photoshoppede billeder, men den mister sin værdi, når man kan sammenligne med de billeder, tilfredse eller sure kunder lægger på Facebook og Tripadvisor.
 
Ny kultur og andre kompetencer
Hvis medarbejderne skal kunne magte de nye opgaver, er det vigtigt at de får kurser og bliver opkvalificerede.
Man ser i stigende grad titler som “Customer Service Executive” og “Customer Experience Managers”, som udelukkende koncentrerer sig om at optimere oplevelsen både før, under og efter kundens besøg og derefter indsamle viden om og formidle kundernes oplevelser.
Jeg kunne også foreslå at udnævne en ”community manager,” som har det overordnede ansvar for virksomhedens tilstedeværelse på nettet og kundekontakten online.
 
Opkvalificeringen sker også gennem videndeling, og der findes mange softwareløsninger, som sikrer gode muligheder for videndeling – og ofte gratis. Glem intranettet som ingen alligevel bruger og brug i stedet programmer som ”Yammer,” som letter den interne kommunikation og væn jer til at dele dokumenter på ”Google Drive.”
I dag udliciterer mange deres digitale behov, men eftersom det er en så central del af virksomheden, så kunne man måske overveje at udlicitere andre ting i stedet – for eksempel det traditionelle marketingarbejde med brochurer og skriftligt materiale, som i stigende grad bliver overflødigt.
 
Omstillingen kræver investeringer økonomisk såvel som menneskeligt, men processen er både lærerig og nødvendig.

Hvis du vil vide mere om hvilke konkrete skridt man som leder kan tage i den digitale tidsalder, er du meget velkommen til at skrive til mig på christian@seismonaut.com og lave en uforpligtende kaffeaftale. 

Del denne side på: email + facebook + twitter