Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Den Digitale Destination

Hvilken påvirkning har den digitale udvikling på turistbranchen i Danmark, og hvordan skal turistaktørne reagere og navigere inden for denne udvikling? Vi ser nærmere på hvordan Destination Ringkøbing Fjord har fået udviklet en strategi til at varetage netop denne problemstilling.

Seismonaut har været en del af projektet Den Digitale Destination, i samarbejde med Destination Ringkøbing Fjord og Ringkøbing-Skjern Kommune. I foråret 2012 indledtes et grundigt forarbejde i forhold til at skabe en helstøbt digital tilstedeværelse og et bedre online værtskab, der vil aktivere turisten og stille relevante informationer til rådighed, når og hvor turisten har brug for dem.

Den digitale udvikling har, som ved alt andet, en kæmpe betydning for turismen i Danmark. Men det kan være svært for turistaktørerne at følge med i hvilke muligheder der står til rådighed for dem, og hvordan de skal navigere i det digitale landskab for at opnå det største udbytte i forhold til deres erhverv, og lokke flere turister til. Skal man gå på de sociale medier, bruge kræfter på et website eller en helt tredje ting? For at svar på dette, kræver det naturligvis en klarlægning af hvilken målgruppe man har med at gøre.
 

Feriens forskellige faser

Blogpost DDD

I forbindelse med turistens ferie, er der flere forskellige faser at tage stilling til. Nemlig en før-, under- og efterfase.
I før-fasen er det drømme og planlægning der er omdrejningspunkt for turisten, hvor han eller hun indsamler viden for at kunne træffe en beslutning om hvor og hvordan ferien skal foregå. Her er det i høj grad computeren som anvendes af turisten.
Når destinationen er valgt, og turisten befinder sig på selve ferien, er det primært mobile enheder som anvendes. Efter-fasen betegnes som evalueringsfasen, og er ligeså vigtig som de andre faser at have styr på for turistaktørerne. For selvom turisterne ikke længere fysisk befinder sig på destinationen, kan de bidrage med en høj grad af tilstedeværelse online, og være med til at skabe værdifuldt indhold.
 

Trends i turismen

Fokus på specifikke behov - Hvor ferien førhen i højere grad handlede om afslapning, fokuserer turisten nu mere på oplevelser og er meget specifik omkring hvad han eller hun ønsker. Dette skaber et mere behovsdrevet udgangspunkt for turisten, frem for destinationsfokuseret.
Flere specialiserede ferier - Med dette skift, ses dermed at ferierne specialiseres og turisten sættes i centrum. Dette kræver skarpe koncepter som appellerer til turistens behov, og at turistaktøren indser at en destination ikke længere er noget for alle.
Hellere autentisk end poleret - En anden tendens ses ved turisternes søgen mod det autentiske og lokale frem for det iscenesatte.
Ferien skal styrke relationer - Endeligt gør en ofte travl hverdag hos turisten, at plejning og styrkelse af relationer bliver sat meget højt når det gælder ferien. Der skal være aktiviteter som understøtter relationen mellem familiemedlemmer og/eller venner.
 

Case: Den Digitale Destination

Seismonaut udarbejdede en strategi for Destination Ringkøbing Fjord, som skal fremtidssikre dem i udviklingen mellem turisme og det digitale felt - før, under og efter turistens ferieophold. Dette skal ske igennem en etablering af digital tilstedeværelse og et styrket online værtskab.
Destination Ringkøbing Fjords opgave går ud på at aktivere turisten i de forskellige faser, og derudover stille relevant information til rådighed. Turisten skal tilbydes behovsspecifikke feriekoncepter i før-fasen, få stillet digitale redskaber til rådighed som kan understøtte dette behov under ferien, og endeligt være en aktiv del af vidensdeling og evaluering i efter-fasen.

“At være en digital destination handler først og fremmest om mennesker - og om vores ferieoplevelser. Selve teknologierne er - fra turistens perspektiv - ikke interessante, med mindre de understøtter, og dermed øger, værdien af ferieoplevelsen.”- Anders Boelskifte Mogensen, Seismonaut

Turisten bliver dog ikke ene og alene projektets vigtigste udgangspunkt. Der er nemlig andre aktører som er vigtige at medtænke i en sådan strategi - her specielt den lokale befolkning og de erhverv som er til stede på destinationen. De er ligesom turisterne også særdeles vigtige aktiver når det kommer til vidensdeling, da de besidder den helt autentiske information om den givne destination.

Internt kræver det også forandringer i visse arbejdsgange for Destination Ringkøbing Fjord, da ovenstående strategiske tiltag behøver nye kompetencer i organisationen. Her er der blevet nedsat beskrivelser af to nye medarbejderprofiler, som skal varetage henholdsvist projektledelsen af Den Digitale Destination, samt en redaktør som også skal agere som indholdsproducent.

Besøg projektets hjemmeside her.
Besøg Destination Ringkøbing Fjordd hjemmeside her

Del denne side på: email + facebook + twitter