Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Mapping The Archive - Museumsformidling i den digitale tidsalder

02.11.2012

Museumsbranchen møder udfordringer i den svære kunst at omstille sig til den digitale virkelighed. Specielt når ressourcerne til digital formidling af kunst er få hos kulturinstitutionerne. Hos Seismonaut arbejder vi lige nu med denne meget aktuelle problemstilling, og er i samarbejde med MMEx og Aarhus Universitet i gang med at udarbejde en digital løsning til formidling af et større kunstarkiv.

Museerne ser en stor udfordring i at skabe en optimal formidling af større arkiver af kunst- og kulturgenstande overfor deres publikum, og problemstillingen har flere sider. Én ting er hvordan formidlingen skal ske rent fysisk på stedet, men derudover er der også en før- og efterfase af selve mødet med værket, hvor der findes et stort potentiale i at fange publikums opmærksom, og gøre disse faser til en del af den samlede oplevelse og formidling. Desuden er det et stort skridt at bevæge sig fra fysisk værk til en digital formidling, hvor kunstværket både skal bevare og være tro mod sin værdi og historie, men samtidig også formå at tale til sit publikum på en ny måde gennem et digitalt medie. Udfordringen er ikke at overføre værket 1:1 til digitale platforme, men at udvide formidlingen af museernes samlinger igennem de nye muligheder som digitaliseringen giver os.

Mange fagligheder og kompetencer i spil

I projektets foreløbige proces har Seismonaut arbejdet med at skabe et grundlag for udvikling af nye ideer og muligheder for den digitale formidling af kunstværket Mogens Otto Nielsens mail art arkiv, som er placeret på KUNSTEN i Aalborg. Læs mere på denne blog og i denne artikel. Udfordringen er blevet tilgået ved at lade forskellige fagligheder mødes, og forsøge at bryde vanetænkningen hos projektets involverede parter. Herunder er en række audio-visuelle producenter fra den digitale industri via en workshop blevet forenet med kunsthistorikere og fagfolk fra museumsverdenen, for at bryde folks komfortzoner og lade nye ideer spire i dette krydsfelt.
I denne forbindelse har det været vigtigt at initiere et forløb, hvor der har været tid nok til dels at diskutere problemstillingerne omkring den digitale formidling, men også at lade disse spekulationer og inputs bundfalde sig hos de forskellige parter. Overgangsfasen til en digital formidling af kunstgenstande kan være en langsommelig proces for museumsbranchen, i og med at denne er bundet op på mange traditioner. Det er vigtigt, at de forskellige repræsenterede fagligheder bliver spillet op mod hinanden i en udviklingsworkshop af denne karakter - og fortsat bliver det i forløbet frem mod at parterne mødes igen. Derfor opsættes der en række spilleregler, der leder samarbejdet i den rigtige retning når parterne mødes, men også giver plads til at de nye ideer kan opstå, når projektdeltagerne er “hjemme” igen i deres respektive hverdag.

I processen vil der blive arbejdet med nye måder hvorpå museerne kan tænke interaktionen med museumsgæsten. Museerne har en meget bred målgruppe, med mange forskellige behov der skal tages højde for. Og i kampen for at nå op på siden af den digitale udvikling er der på verdensplan iværksat en omfattende mængde tiltag - alt for mange til at nævne her, men den demokratisering som digitaliseringen generelt har medført, viser sig eksempelvis ved Brooklyn Museum, som tager crowdsourcing helt ind i museets kuratering af en udstilling i dette eksempel: GO. Eller Thorvaldsens Museum i København, som ikke bare har digitaliseret Bertel Thorvaldsens mange fantastiske skulpturer, men arbejdet med en konkret digital ‘tilbygning’ som kan udforskes online. Sider som art.sy bruger elementer vi kender fra Netflix, Amazon og de sociale platforme, hvor du igennem en profil kan browse værker. Derved lærer art.sy dig gradvist bedre at kende, og viser dig individualiseret relevant indhold - også med henblik på salg.

Spørgsmålene er mange, men der er meget der peger på at en fortsat undersøgelse af, og eksperimentering med brugerens forventning og oplevelse med museet i en digital virkelighed, er fuldstændig nødvendig.

Projektets formål

Helt konkret har projektet Mapping The Archive til formål at udvikle et bud på en visuel og interaktiv brugerflade, som også kan komme andre kulturinstitutioner til gode, i forhold til digital formidling. Den digitale platform skal både varetage interessen fra museumsgæsten i en bredere forstand, hvor ønsket kun ligger i at få et overblik og en mere overfladisk fortælling af værket, men også til gæsten som ønsker at gå i dybden med værket og få en detaljeret oplevelse ud af formidlingen. Mapping The Archive skal som projekt bidrage til at skabe ny viden om hvilke udfordringer kulturinstitutionerne står overfor når det gælder digitaliseringen og formidling af kunst- og kulturgenstande.

Del denne side på: email + facebook + twitter