Seismonaut har flere hjemmesider,
som du er velkommen til at besøge:

Seismonauts øvrige sider

Blog

Velkommen til det nye Seismonaut Tourism

02.11.2016

Seismonaut er fusioneret med Manto. Det betyder at nogle af Danmarks stærkeste kompetencer inden for forretnings-, erhvervs- og destinationsudvikling nu er samlet i et team.

I Seismonaut brænder vi for at udvikle turismevirksomheder – store som små – og hjælpe med at skærpe alt fra den overordnede strategi, de digitale kompetencer og udfordre forretningsmodeller.

Vi er passionerede omkring samarbejder på tværs af kommuner, turismeorganisationer, kultur, erhverv og frivillige. Vi elsker at drive processer, der skaber nye forretningsmuligheder, netværk og kompetencer og på den måde udvikler de stedbundne potentialer.

Vi ser store potentialer i at få kulturlivet og detailhandlen til at indtage en endnu mere aktiv rolle i turismen og har opbygget stor erfaring i at skabe nye samarbejder i turismen, hvor kultur og detailhandel er endnu mere med i udviklingen af destinationer.

Endelig elsker vi det politiske arbejde med at styrke turismen i en samlet kommunal, regional og national sammenhæng – både som et stærkt erhverv og som et aktiv i forhold til at styrke profilen på områder uden for de store byer og dermed også styrke bosætningen.

I det nye Seismonaut er vi et tværfagligt team som rummer en lang række forskellige kompetencer. Vi kan både tænke digitalt, politisk og forretningsmæssigt samtidig med at vi har dybe kvalitative og kvantitative kompetencer og elsker at være tæt på de mennesker og virksomheder, der skaber turismeerhvervet.

Vi glæder os til at møde både nuværende, tidligere og nye kunder så vi sammen kan gøre Danmark endnu stærkere som turisme- og oplevelsesdestination.

Del denne side på: email + facebook + twitter