Hvad sker der egentlig på teknologifronten i møde- og
eventbranchen post Corona? Og hvordan kan vi bruge teknologien til at skabe bedre produkter?

For at forsøge at svare på dette, har vi udviklet et inspirationskatalog for Destination Fyn. Med det i hånden kan destinationen og dets aktører komme på forkant med den teknologiske udvikling.

Inspirationskataloget rummer både en række aktuelle teknologiske tendenser brugt i møde- og eventbranchen, og hvordan de digitale teknologier kan bidrage til at skabe bedre og mere givtige møder og events.

Vi har fået lov til at dele inspirationskataloget - og vi tør godt love, at det ikke kun kan bruges i en fynsk kontekst, men også i en bredere sammenhæng.