Alle har brug for at få udviklet deres kompetencer undervejs i en karriere. Vi har netop evalueret et kompetenceudviklingsforløb som mundede ud i fem anbefalinger og masser af konkrete tips. Tips, der kan være med til at sikre, at undervisning omsættes til læring, som lagres hos deltagerne.

Alle vil gerne blive bedre til det, de laver i løbet af et langt arbejdsliv – uanset hvilken branche man er i. Men masser af kurser glemmes hurtigt igen, når hverdagen rammer, og bliver derfor ikke til det løft, som var ambitionen. Med den erkendelse stiller vi ofte os selv spørgsmålet om, hvordan man skaber det gode forløb, der skaber udvikling, vækst og værdi for deltagere?

Seismonaut evaluerede for nylig kompetenceudviklingsforløbet Isbjørnens Forfatter Camp for Nordisk Film Fonden. Isbjørnens Forfattercamp blev gennemført af Den danske Filmskoles efteruddannelse og var et nytænkende og eksemplarisk projekt ift. at skabe værdi for de manuskriptforfattere, der var målgruppen. Evalueringen blev formidlet i et inspirationsmateriale som Amalie, Anna og Peter havde fornøjelsen af at udarbejde.

Som afslutning på evalueringen formulerede vi fem anbefalinger og en række konkrete tips, som andre der arbejder med kompetenceudvikling forhåbentlig kan lade sig inspirere af:

  1. Udvælg de rigtige deltagere. Sammensætningen af deltagere betyder alt, når man ønsker at skabe et udbytterigt forløb. Som arrangør skal du turde gå tættere på, screene deltagere og være i stand til at skabe en god og fortrolig gruppedynamik ved at vælge de deltagere, der matcher den profil, man ønsker for forløbet.
  2. Brug et campformat til at skabe et intensivt forløb. Formatet og de fysiske omgivelser er en vigtig del af hele opbygningen af et forløb. Hvis en dybdegående og koncentreret proces er målet, er et højskoleinspireret form eksempelvis den helt rigtige løsning, fordi den tager folk ud af deres daglighed og skaber rum for fordybelse.
  3. Husk både før, under og efter i dit undervisningsforløb. Som med alle oplevelser er der også et før, et under og et efter, når vi taler om kompetenceudvikling. Det forstærker og forlænger oplevelsen og forbedrer forudsætningerne for, at læringen lagres.
  4. Kombiner best practice med next practice. Vi har en tendens til at lære af nogen, der er som os selv – bare længere fremme i deres udvikling. Men hvis du vil arrangere et undervisningsforløb, der virkelig er på forkant med udviklingen og skaber forandring hos dine deltagere, kan det være en god idé at kombinere best practice-tankegangen med next practice og tænke ud over de normale rammer og branchebarrierer.
  5. Skab forankring i hverdagen via en mentorordning. Som deltager i et undervisningsforløb kan det være svært at koble ny viden med ens konkrete arbejde, som man sidder med til daglig. Derfor kan det være en god idé at inkludere muligheden for individuel sparring i form af en mentorordning, hvis økonomien er til det.

Hele inspirationsmaterialet fra evalueringen kan læses her. Selvom udgangspunktet var manuskriptforfattere, vover vi den påstand, at der er masser af inspiration at hente for andre. I materialet kan du således se alle de konkrete tips, der får anbefalingerne til at leve og finde meget mere inspiration til kompetencegivende forløb.