Der er ingen tvivl om at kunsten og kulturen i dagens Danmark er hårdt presset på økonomien. Det seneste krav om besparelser vil ikke gøre det nemmere. Det er et stort problem, for kunsten og kulturen er central i forhold til at få vores samfund til at hænge sammen.

Men vi lever i en tid, hvor kunst og kultur er blevet gjort til noget, der er ”nice to have”. I tidligere tider rangerede kunsten på linje med videnskaberne og økonomien men i dag lever vi i et samfund, som stort set kun er interesseret i bundlinje. Samtidig lever vi også i en tid, hvor flere og flere mennesker savner mening og tænker over, hvordan de skal skabe værdi i og for fremtiden.

Men bundlinjer kan styrkes på mange måder. Og kunsten og kulturen behøver ikke kun at være en udgift. Kunsten og kulturen kan også være en ny løftestang til bedre produktivitet og branding i virksomheder. Christian Have blandt andre kalder det CCR – Corporate Cultural Responsibility (Have, C. (2015): Den Nye Guldalder. Forlaget Underskoven). CCR er det, der sker, når en virksomhed indgår samarbejder med kunsten og kulturen om at opnå mål, der ligger i virksomhedens værdigrundlag. CCR udspringer af et kulturelt ansvar, men det er vigtigt at forstå, at CCR ikke skal ses som en udgift for virksomheden, men som et aktiv, der kan skabe merværdi på mange fronter.

CCR i Danmark

En række danske virksomheder arbejder allerede med CCR med konkrete resultater til følge. Det danske mobilselskab Call Me har beskæftiget sig med CCR i ”tal ordentligt” kampagnen.

Allerede fra start oplevede Call Me stor opbakning fra de ansatte. Efter at kampagnen havde kørt et stykke tid så de en effekt på bundlinjen i form af at antallet af marketingkroner per kunde faldt støt, i takt med at kampagnen blev udbredt. Der var simpelthen ikke brug for alle reklamekronerne, fordi kunderne fik en forståelse for virksomhedens værdier og hvad den stod for via den værdibaserede tilgang.

Et andet fint eksempel på succesfuld brug af CCR er JSB Plast i Ringkøbing-Skjern kommune. På JSB Plast går de fleste ansatte med høreværn og befinder sig dermed i deres egen verden en stor del af arbejdsdagen. Virksomheden indgik et partnerskab med biblioteket, og de ansatte begyndte i stigende grad at lytte til bøger i arbejdstiden. Resultatet var at produktiviteten steg, fordi der opstod et fællesskab mellem kollegerne og der var noget meningsfuldt at diskutere i pauserne.

Hvorfor skal en virksomhed indgå CCR partnerskaber?

Hvis man som virksomhed skal indgå partnerskaber med kunst og kulturverdenen, skal der tænkes i en fælles mission om at gøre noget, som giver mening for begge parter. Det erdokumenteret , at når virksomheder og kreative arbejder sammen, vil 90% af virksomhederne nå deres mål, og flere end 80% oplever samarbejdet som en god investering.

Kunsten og kulturen rummer et unikt tilbud om kreativitet, skaberkraft og sammenhæng, som er præcis de egenskaber som mange i den postindustrielle verden efterspørger. Mange har en længsel efter mening og logik i hverdagen og efter, at vi måler tingene på andre parametre end de rene økonomiske.

Virksomheder, der arbejder med CCR kan opnå følgende effekter:

  • Bundlinje: CCR er en god forretning. Især hvis man lader være med at tænke det som ren forretning og i stedet gør det for at påtage sig et ansvar og gøre en forskel. Eksemplet fra Call Me har sikret virksomheden deres bedste årsresultat nogensinde.
  • Brand Value: CCR er en effektiv måde at skabe relationer til kunderne og vinde deres sympati i en tid hvor traditionelle reklamer bliver mindre virkningsfulde.
  • Nye tankegange: CCR lukker op for kreativiteten. Når man skal definere fælles missioner på tværs af meget forskelligartede virksomheder kræver det både kreativitet og åbenhed og det giver plads til at tænke nyt.
  • Virksomhedskultur: CCR giver øget medarbejdertilfredshed, fordi medarbejdere og ledelse på tværs arbejder for et fælles kunstnerisk og kulturelt mål og dermed engagerer sig i virksomhedens visioner og formål.
  • Investering i fremtiden: Konkurrencen vil ikke blive mindre. Og evnen til at skabe mening og relationer til kunderne ved hjælp af CCR kan meget vel blive noget af det, der gør at en virksomheder overlever på bekostning af en anden.

Så der kun en ting tilbage at sige: Kom i gang med dialogen kære virksomheder og kulturaktører! Hvad venter I på?