Ethnographic Experiential Futures - eller på dansk fremtidseksperimenter - kan hjælpe dig til en dybere forståelse af alt fra fremtidens arbejdsmarkedet til fremtidens hjem. Bliv klogere på metoden og læs om, hvordan vi har arbejdet med futuristiske personaer, og hvorfor vi tror på værdien af fiktion.

Ethnographic Experiential Futures er udviklet af de to design researchers og futurister Stuart Candy og Kelly Kornet. Begge har arbejdet med at skærpe blikket rettet mod fremtiden gennem bl.a. design og aktiv inddragelse af de interessenter, hvis fremtid er i spil.

En iterativ tilgang med aktøren i centrum

Metoden har fem centrale skridt, der er designet til at kunne gentages i iterationer. Ifølge Candy og Kornet selv, bør metoden forstås som en “designdreven, hybrid tilgang til fremsyn, der sigter mod at forbedre adgang til, variationer af samt dybde i tilgængelige forestillinger om fremtiden”.

De fem iterative skridt, som metoden består af, er: Map, Multiply, Mediate, Mount og Map (igen). Fem skridt, der er opsummeret i følgende figur:

EXF

Her følger en kort oversat guide til hver af de fem trin:

  • Map. Handler om at afdække, kortlægge og indsamle aktuelle og eksisterende forestillinger omkring et givent emne. Det sker gennem antropologiske og kvalitative metodiske tilgange, hvor den felt og de interessenter man er ønsker at undersøge inddrages.
  • Multiply. Forestillingerne anvendes dernæst til at generere en række mulige scenarier for fremtiden. Trods trends og tendenser ikke specifikt nævnes af Candy og Kornet, mener jeg, at deres mulige impact kan spiller en central rolle for kvaliteten af enhver fremtidsanalyse og bør derfor tænkes ind. I min optik, er det alene muligt at generere relevante scenarier, hvis man er bredt orienteret i de forandringer, der berører det domæne man undersøger.
  • Mediate. Under næste iteration medieres de scenarier, der er blevet generet. På jævnt dansk betyder det, at du skaber nogle mere konkrete, visuelle, håndgribelige og måske interaktive repræsentationer af scenarierne. Repræsentationer, der kan spænde fra alt mellem fortællinger i form af eksempelvis personaer til animation, modulering eller måske bare nogle blyantstegninger. Det vigtige er at scenarierne bliver konkretiseret til brug i næste fase.
  • Mount. Repræsentationerne testes dernæst på relevante interessenter. Her iscenesættes eksperimentet, hvor interessenterne forholder sig til og vurderer de mulige fremtidsscenarier. Det handler her om at sikre interessenternes mulighed for at ‘opleve’ fremtidsscenarierne, hvad enten det er de samme interessenter som før, nye, eller både og. Det kan man gøre gennem alt fra interviews til en workshop eller måske ligefrem en udstilling.
  • Map. Idet Mount-fasen igangsættes tager endnu en Map-fase allerede så småt over. Som i første iteration, er vi tilbage ved de klassiske antropologiske værktøjer, såsom deltagerobservation og dybdegående interviews. Her gælder det om at afdække og indsamle den nyskabte viden, der opstår idet interessenterne møder de mulige fremtidsscenarier. Der er fokus på de oplevelser og følelser, der opstår omkring scenarierne, deres styrker og svagheder samt hvorvidt interessenterne overhovedet er overbeviste om scenariernes potentiale for at blive virkelighed.

Futuristiske personaer skaber værdi

I vores rådgivningsarbejde står vi ofte overfor udfordringen, at ville rette blikket mod fremtiden. Som du også kunne læse i indlægget, Findes dit job i morgen? – Sådan får du indsigt i fremtidens arbejdeanbefaler vi, at man bruger flere forskellige datakilder, forholder sig til trends samt inddrager relevante interessenter, hvis fremtid man er interesseret i.

Denne tilgang anvendte vi i et projekt med Dansk Psykolog Forening, hvor målet var at hjælpe organisationen til at styrke sin indsats over for deres selvstændige medlemmer. Som led i analysen udviklede vi en række personaer med afsæt i EXF.

Først mappede vi tilstanden i dag gennem dybdegående interview med selvstændige psykologer, hvorefter vi koblede denne viden med indsigter fra en trend og tendensanalyse, der så kunne medieres til personaer.

Personaer, der ikke alene afbillede eksisterende og virkelige psykologer, men netop også præsenterede mulige fremtidsscenarier – futuristiske personaer, der afbilleder psykologens rolle og hverdag som værende forskubbet og forandret af den hastige udvikling inden for deres domæne.

Personaer som middel til indsigt og forståelse er efterhånden et velkendt redskab, trods det fremtidsorienterede aspekt måske mere sjældent optræder.

Disse personaer kan fremover mountes på relevante interessenter, hvorved ny viden om de selvstændige psykologer kan mappes påny. Her var det altså muligt at levere en fremtidsorienteret markedsanalyse, der opfordrer til fortsat vidensindsamling og udvikling alt imens blikket fortsat er vendt mod fremtiden.

Undervurder ikke værdien af fiktion

Hvis man vil forberede sig selv eller sine kunder på den usikre fremtid, hverken kan eller bør man efter min mening, fastholde et skarpe skel mellem fact og fiction.

I vores arbejde med at forstå verden af i dag, har vi brug for fiktionen. Ikke i form af utæmmet fantasi, men i form af de fiktioner, der kan arbejdes struktureret med, for eksempel gennem EXF-metoden – og som kan resultere i ellers uopdagede indsigter om morgendagen.

Et godt eksempel på en kreativ og levende mediering af fremtidsscenarier, er det her ‘IKEA-katalog fra den nære fremtid’, skabt af Near Future Laboratories.

IKEA-katalog fra fremtiden

IKEA-katalog fra fremtiden

Det er ikke svært at forestille sig den enorme mængde indsigt om fremtidens hjem, der ville kunne opstå i dialog med nutidens IKEA-kunder. De medierede fremtider i IKEA-kataloget er i øvrigt netop blevet en del af udstillingen Home Futuresthe DESIGN MUSEUM i London.

Den originale field guide til EXF af Candy og Kornet findes her og kan forhåbentligt inspirere dig i dit arbejde med morgendagens udfordringer og løsninger, ligesom den har inspireret os.

Hvis du har fået lyst til at læse mere om andre antropologiske metoder, som vi anvender i vores arbejde, kan du hente vores guide her: Skab indsigt – En guide til, hvordan du kommer tættere på dine kunder.