TripAdvisor bliver stadig mere populær blandt turister og er den mest benyttede platform til at undersøge steder og træffe beslutning om valg eksempelvis hotel og attraktion. Derfor kan en aktiv tilstedeværelse på TripAdvisor være med til at øge din virksomheds synlighed på platformen og dermed skabe øget omsætning.

Udbytte:
Dette kursus vil introducere TripAdvisor og give dig redskaber til at benytte platformen digitalt og i det fysiske møde med gæsterne, hvor det at opfordre til at skrive en anmeldelse kan være med til at højne din virksomheds placering på platformen. Desuden får du konkrete redskaber til at håndtere både positive og negative anmeldelser.

Målgruppe:
Ledere eller TripAdvisor-ansvarlige hos overnatningssteder, en attraktioner eller et spisesteder.

Tid og sted:
Torsdag den 1. februar 2016 kl. 9.00 til 12.30.
Seismonaut, Søndergade 66-68, 8000 Aarhus C.

Arrangør: 
Seismonaut Tourism.
Kurusleder: Anja Tønning, Seniorrådgiver hos Seismonaut Tourism.

Pris:
Kr. 995,- ekskl. moms inkl. forplejning.

Vi glæder os til at se dig til en spændende formiddag!

Betaling og afbud

For at deltage i kurset skal du udfylde formularen nederst på siden. Vi sender dig efterfølgende en bekræftelse via e-mail. Efter kurset vil du modtage en faktura. Bemærk, at alle priser er ekskl. moms.

Ved afbud bedes du give os besked på tourism@seismonaut.com.

I tilfælde af afbud refunderes kursusprisen ikke. Du har dog altid mulighed for at sende en kollega, hvis du skulle blive forhindret.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring kurset, så er du velkommen til at kontakte kursusleder Anja Tønning på anja@seismonaut.com.

NB: Vi forbeholder os retten til at flytte eller aflyse kurset, hvis der er mindre end 5 deltagere.

Om Seismonaut Tourism

Seismonaut Tourism er et konsulenthus, der er specialiseret i dansk turisme. Vi arbejder blandt andet med digital og strategisk turisme-, og destinationsudvikling med særligt fokus på turisme, forretningsudvikling af turismevirksomheder og events som driver for vækst i erhvervsliv og oplevelsesindustrien.