Deleøkonomi og disruption i Aarhus Kommune

gravatar
 · 
27. juni 2016
Featured Image

Aarhus’ borgmester, socialdemokraten Jacob Bundsgaard, kunne i sidste måned afsløre, at Aarhus i 2017 har indgået et partnerskab med Erhvervs- og Vækstministeriet om at blive national forsøgskommune for deleøkonomi.

I Seismonaut har vi i løbet af foråret samarbejdet med Aarhus Kommune om at finde et grundlag for nye modeller, og vi ser frem til at følge processen tæt i det kommende år. Det er en enestående mulighed for at samle erfaringer op, som kan skabe bedre rammer for udvikling i erhvervslivet og flere valgmuligheder for borgerne.

Digitalisering indeholder både muligheder og udfordringer

I Seismonaut ser vi digitaliseringen som en mulighed, men vi har også blik for de udfordringer og de nye vilkår, den skaber.

Deleøkonomi-begrebet dækker over en bred vifte af nye ydelser og forretningsmodeller. Omdrejningspunktet er en aktivering af uudnyttet kapacitet, der gøres tilgængelig på markedet. Internettet er teknologien, der gør det hele muligt. Her skaber online markedspladser og mobile apps forbindelse mellem den, der har et behov, og den, der kan levere varen eller ydelsen.

Nogle deleøkonomiske initiativer håndteres i rene peer-to-peer-sammenhænge, dvs. direkte mellem ligestillede borgere/brugere uden der nødvendigvis er et økonomisk incitament involveret i transaktionen. Andre forbindelser føres via en kommerciel spiller, der tager sig betalt for at håndtere og organisere forbindelsen mellem brugerne.

Digitaliseringen disrupter eksisterende brancher

Men de nye digitale tjenester er også ofte kontroversielle, fordi værditilbudet ofte disrupter eksisterende brancher, som er underlagt en stram regulering og høje lovkrav.

En del af de ændrede vilkår i de etablerede brancher sker som følge af den teknologiske udvikling og må til en vis grad ses som en uundgåelig omstilling til en digital virkelighed. Den type forandringer er allerede sket i en række brancher. Se bare rejse-, musik- og filmbrancherne samt distributionen af post.

Det er derfor væsentligt at finde en balance, der sikrer, at nye spillere kan udvikle sig, udfordre og bidrage med nye bæredygtige samfundsløsninger - uden at konkurrencevilkårene forvrides markant i forhold til de etablerede erhverv, og uden at der skabes en ureguleret parallel økonomi.

Lovgivning og regulering skal sikre, at der både kan strammes op og lempes på lovgivningen, hvor det er nødvendigt, for at skabe ensartede konkurrencevilkår. Dette fælles sæt spilleregler skal følges af alle, der måtte ønske sig at drive forretning inden for et givent område.

Endelig er det essentielt at tage forbrugerbeskyttelse alvorligt; herunder viden om rettigheder og muligheder, men også fokus på, at visse standarder for sikkerhed, forsikring mv. skal overholdes.

Hos Seismonaut eksperimenterer vi allerede på forskellige niveauer med deleøkonomi - både som aktive brugere, observatører og udviklere af nye deleøkonomiske tjenester - og vi glæder os meget til fortsat at bidrage til Aarhus’ udvikling som deleøkonomisk by.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin