Den digitale udvikling har stor indflydelse på den danske turisme. Digitalisering stiller krav til turismen, men hvordan kan man få flere virksomheder til at udnytte de digitale muligheder og på den måde styrke både produktiviteten, forretningsudviklingen og oplevelsesværdien i turismebranchen?

Under overskriften “Det digitale potentiale i turismen” folder Anna Porse Nielsen de digitale muligheder og udfordringer ud. I kapitlet giver hun sine tre anbefalinger til, hvad turismens aktører bør adressere, hvis det digitale potentiale skal realiseres. Kapitlet er en del af bogen “Forretningsudvikling og innovation i turisme”, der udfolder udfordringer i dansk turisme og ser disse i et internationalt perspektiv. 

Har det vækket din nysgerrighed? Så kan hele bogen downloades her