Persondatapolitik
Persondatapolitik – Seismonaut
Version 2.1 – sidst opdateret august 2019

Denne samlede persondatapolitik er målrettet både besøgende af vores website, modtagere af vores nyhedsbrev, jobansøgere samt endeligt også vore kunder og de informanter vi er i kontakt med gennem de opgaver vi løser.

 1. Hvis du besøger websitet seismonaut.com
 2. Hvis du skriver dig op til nyhedsbrev eller downloader gated content
 3. Hvis du er søger job ved Seismonaut 
 4. Hvis du er/bliver kunde ved Seismonaut 
 5. Hvis du er informant/interessent i forbindelse med et projekt
 6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 7. Dine rettigheder
 8. Spørgsmål?
 9. Klage til Datatilsynet

1. Hvis du besøger websitet seismonaut.com
På Seismonaut.com anvender vi Google Analytics og Facebook Analytics til at måle vores websitetrafik. Det er cookies fra Google Analytics og pixels fra Facebook Analytics, som din computer, tablet, smartphone (eller Blackberry?!) modtager, når du besøger seismonaut.com.

Det gør vi ligesom de fleste andre hjemmesider. Cookies og pixels fortæller os blandt andet, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, hvor mange og hvilke artikler der bliver læst, om din computer har besøgt sitet tidligere, hvilken browser og styresystem du bruger, osv. Informationen er aggregeret og du fremstår anonym. Vi får således alene statistiske oversigter over brugen af vores kanaler og aldrig direkte og personhenførbare oplysninger.

Formålet med denne indsamling er først og fremmest at blive klogere på jer brugere, så vi kan gøre tingene endnu bedre. For eksempel kan vi måle på hvor meget et blogindlæg bliver læst samt via hvilken indgang jer læsere ankommer til sitet. Vi deler ikke dine informationer med nogen udenfor biksen. Nogensinde.

De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette disse, blokere for disse cookies. Du kan finde muligheder for at håndtere cookies i din browsers indstillinger.

Artikler på seismonaut.com indeholder af og til indlejret indhold (f.eks. en video fra Youtube). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis du som besøgende har besøgt det andet websted. Disse websites indsamler muligvis data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing og/eller overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold. Ser du f.eks. en Youtube-video på seismonaut.com, så ved Youtube godt, du har set den. Det er imidlertid ikke noget vi kan lave om på, da det ligger uden fore vores cookiepolitik.

2. Hvis du skriver dig op til nyhedsbrev eller downloader gated content
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller downloader gated content (fx publikationer eller andre materialer, hvor vi beder dig oplyse dine kontaktinformationer) gemmer vi disse data om dig. Det bruger vi til at blive klogere på, hvem du er, og hvilke interesser du har – igen for at vi kan gøre tingene endnu bedre. Det betyder også at vi bruger dine oplysninger, navn og arbejdsplads, til at blive klogere på dine og din arbejdsplads behov. Disse oplysninger figurere i vores leadlister, som vi anvender under henvendelse i salgsøjemed. Det er ikke sikkert du optræder i vore lister blot fordi du modtager nyhedsbrevet eller har downloadet noget gated content, hvis du ønsker oplysninger herom, at få udleveret data og/eller at vi sletter den data vi har om dig – så tøv ikke med at tage kontakt.

Til vores nyhedsbrev bruger vi tjenesten Campaign Monitor, som er underlagt europæisk lovgivning og GDPR i forhold til håndtering og opbevaring af data, mens vores leadlister ligger i hhv. G Suite samt Pipedrive, der begge er GDPR compliant.

Vi beholder dine oplysninger i Campaign Monitor, så længe du abonnere på nyhedsbrevet samt eventuelt i vores leadlister, så længe vi vurdere der kunne være en fælles interesse mellem Seismonaut og den virksomhed du repræsenterer. Vi vil lægge vægt på i hvilken grad vi ser mulighed for et samarbejde mellem dig/jer og Seismonaut A/S, når vi skal fastlægge, hvorvidt dine oplysninger bør slettes. Ved framelding vil det selvfølgelig være muligt eksplicit at be om at få alle dine oplysninger slettet, også de der figurere på omtalte leadlister. 

3. Hvis du er søger job ved Seismonaut
Som jobansøger  ved Seismonaut A/S behandler og opbevarer vi de personoplysninger du sender os i forbindelse med din ansøgning. Dette inkludere typisk: navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsesforhold, karrierehistorik, anbefalinger, måske et portrætfoto samt hvad du ellers måtte have inkluderet. Dertil kan der forekomme personlighedstest som en del af et ansøgningsforløb.

Alt dette behandler vi med det formål at vurdere dine kvalifikationer i forhold til en mulig ansættelse.

Efter ansættelsesrunde eller alternativt ved modtagelse af uopfordret ansøgning, gemmes oplysningerne i seks måneder, hvorefter de slettes. 

4. Hvis du er/bliver kunde ved Seismonaut
Som kunde ved Seismonaut A/S behandler vi ud over kontaktoplysninger også betalingsoplysninger og lignende vedrørende den virksomhed/organisation, som vi udfører rådgivningsarbejdet for.

Da vi som rådgivningsvirksomhed arbejder relationsbaseret med vore kunder har vi muligvis optegnelser af dialog og historik over tidligere projekter knyttet op på dig, men først og fremmest på den virksomhed/organisation du repræsenterer. Dette bliver primært gjort med det formål, at vi kan holde os opdateret på hvordan vi i dag og for fremtiden kan tilbyde jer den bedst mulige rådgivning.

I forhold til de oplysninger vi måtte indhente eller generere bliver disse gemt så længe relationen imellem os eksisterer. 

5. Hvis du er informant/interessent i forbindelse med et projekt
Når vi hos Seismonaut A/S løser opgaver for vores forskellige kunder, virksomheder såvel som organisationer, er det forskelligt fra projekt til projekt om vi agerer selvstændig dataansvarlige eller om vi opererer som databehandler på vegne af og under instruks fra kunden som dataansvarlig. Hvad der imidlertid altid er det samme er vores mål om at behandle den data du videregiver til os med respekt og på ordentlig vis.

Dette dokument er derfor specifikt henvendt mod alle jer vi kommer i kontakt med i forbindelse med løsning af opgaver på vegne af vore kunder og hvis oplysninger vi indsamler, behandler, analysere og i nogle tilfælde videregiver.

Hvad indsamler vi og hvorfor?

Alt efter projektets scope og formål indsamler vi aller mulige forskellige oplysninger. Det kan være alt fra navne, uddannelsesoplysninger, arbejdssteder, samt et hav af andre helt almindelige personoplysninger. I særtilfælde samler vi muligvis fagforeningsforhold eller helbredsforhold og er da ekstra påpasselige idet vi har med følsomme personoplysninger at gøre.

Formålet med at indsamle oplysninger om dig og andre informanter, er altid at yde den bedst mulige rådgivning for vore kunder idet vi udfører de aktiviteter der skal til for at løse den specifikke opgave.

Det mere eksakte formål med det enkelte projekt oplyses du i interview-situationen eller i indledningen til spørgeskemaundersøgelsen. Hvis vi videregiver de oplysninger (herunder svar på spørgsmål, meninger og holdninger etc.) du giver os, sker dette alene i anonymiseret tilstand. Hvis vores kunde ønsker at kunne henfører oplysningerne specifikt til dig oplyses du herom og du træffer selvstændigt dette valg.

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor er vi kun få folk hos Seismonaut, som har adgang til registrerede brugerdata, og vi videregiver eller sælger under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til tredjepart. 

Vi arbejder ofte kollaborativt gennem cloud-løsninger såsom G Suite og Google-baserede tekst- og databehandlingsprogrammer (fx. Google Sheets, -Docs, -Slides etc.). Disse løsninger er beskyttet under personlige login ligesom alle medarbejderes computere og mobile enheder ligeledes er beskyttet med personlige login.

Nye ansatte sættes grundigt ind i vores persondatapolitik samt de programmer og sikkerhedsforanstaltninger vi har til at beskytte jeres personoplysninger. Hos Seismonaut A/S foretager vi løbende (en til to gange årligt) datastatus, hvor vi sikre at de persondata, for hvilke vi ikke længere har hjemmel til at behandler og/eller opbevare, slettes. Ved samme lejlighed tjekker vi op på vores databehandlere (i form af de programmer vi anvender til behandling af data, fx Google, TimeLog, etc.) og sikrer os, at de fortsat lever op til persondataforordningens krav og beskytter den data vi har om dig tilfredsstillende.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Spørgsmål?
Hos Seismonaut A/S har vi ikke nogen Data Protection Officer (DPO), da dette ikke er påkrævet os grundet virksomhedens størrelse og vores behandlingsaktiviteter. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du dog altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelses manager (Data Protection Manager, DPM), der varetager tvivlsspørgsmål og henvendelser vedrørende vores behandling af personoplysninger og virksomhedens efterlevelse af GDPR:

Data Protection Manager (DPM)
Nicklas Hilding Andersen
nha@seismonaut.com
+45 53 84 50 51

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin