Fem gode råd til at få succes med offentlige kulturinvesteringer

gravatar
Af 
 · 
8. november 2017
Featured Image

Der bliver investeret i kultur og oplevelser som aldrig før i Danmark. Rigtig mange har fået øjnene op for de stedbundne potentialer og har erkendt behovet for, at der skal nye greb til for at skabe unikke oplevelser. Men konkurrencen om kundernes opmærksomhed er hård.

Det kalder på en kombination af dyb forståelse af brugernes behov koblet med hårde fakta. Her skal fornuft og følelse gå hånd i hånd, når beslutninger om investeringer skal træffes. Det går nemlig gruelig galt, hvis beslutningerne træffes ud fra enten ren passion eller ren kalkulation. Læs med og få vores fem gode råd til at få succes med investeringer i kulturprojekter.

Nye stjerner på landkortet

I den seneste tid har der været fokus på oplevelser og kultur. Aarhus er kulturhovedstad i år og store byggerier som Tirpitz og Vadehavscentret står som nye glitrende stjerner på oplevelseslandkortet. Det kan vi også mærke her i Seismonaut. For efter år med afmatning efter finanskrisen og manglende lyst og vilje til at investere i nye ikoner, er der nu igen gang i de store visioner rundt omkring i landet. Ikonerne kan nemlig - ud over at formidle en spændende historie - være med til at skabe stedbundne oplevelser og regional udvikling.

Illustration af Bestsellers nye domicil og bymiljø i Brande. Foto: www.about.bestseller.com

De nye stjerner på landkortet bliver både modtaget med begejstring og en smule skepsis. For hvordan fastholder man de flotte besøgstal fra de første år, når nyhedens interesse har lagt sig? Det kræver langsigtede strategier, som skal tænkes ind nærmest før det første spadestik er taget. Det har vi senest arbejdet med i en business case for Regan Vest, der er ved at blive omdannet til Danskernes koldkrigsmuseum med den spektakulære og hemmelige underjordiske bunker under Rold Skov som kronjuvel. Opskriften her er noget utraditionelt at gøre besøget eksklusivt ved at lukke færre personer ind, end der er interesse for.   

Fra idé til beslutning

Gennem de sidste knap 15 år har vi været med i den tidlige fase i et utal af projekter og byggerier. Dén fase, hvor fornuft og følelse mødes.

Følelserne handler om passionen for at skabe noget nyt, som verden mangler. Det kræver, at der brænder en ild i forhold til at kaste sig ud i projektet og lykkes med det. Her er det den gode idé og konceptet, der skal bære visionen. Vi har ikke tal på, hvor mange gange vi har mødt entusiastiske ildsjæle og projektejere, der mener, at de har konceptet på plads og bare gerne vil have regnet lidt på det. Til det vil vi sige at det altid er umagen værd at gå en tur rundt om blokken igen for at udfordre og forfine konceptet. Mange koncepter er tænkt indefra og ud. Hvis man vil lykkes med sit projekt er det afgørende at konceptet indfrier målgruppens dybereliggende behov og motivation. Igen: Projektet skal tale til følelserne! Det er nemlig sjældent at gæsterne besøger et museum eller en attraktion alene, fordi de vil oplyses og lære noget nyt - uagtet hvor meget spændende stof man har at byde på.

Dernæst skal der skabes et beslutningsgrundlag, som både kan tale til politikere og til fonde, virksomheder og andre samarbejdspartnere, der skal være med til at investere og realisere. Det er fasen, hvor feasibility studiet bliver lavet.

Et feasibility studie kan grundlæggende defineres som en analyse der afdækker, om projektet er økonomisk bæredygtigt – også på den lange bane.

I vores verden oversætter vi feasibility studiet til, at det som minimum skal rumme:

  • Kvalificering af konceptet: Hvilken oplevelse skal formidles og ikke mindst - hvem er det, vi gør det for og hvorfor
  • Vurdering af markedet: En markeds- og konkurrentanalyse, der omfatter analyse af betalingsvillighed, markedsudvikling, segmentering og målgrupper, synergier til andre relevante tiltag samt identifikation af de væsentligste konkurrerende tiltag.
  • Økonomi: Hvad vil det koste at etablere projektet i form af et overslag over anlægsomkostninger? Og hvordan ser den driftsøkonomiske analyse ud under forskellige scenarier? Hvilke finansieringsmodeller kan være relevante og hvilke risici er der knyttet til økonomien?
  • Udviklingsstrategi: En udviklingsstrategi, der tager højde for både udfordringer og muligheder og viser vejen i forhold til, hvordan man kommer videre. Dette kan også omfatte en analyse af de forventede effekter og dermed også hvilken værdi, konceptet vil skabe for de forskellige parter og målgrupper.

Efter at have gennemført en lang række feasibility studier har vi lært, at der er en række fællestræk, der går igen. Nedenfor har vi samlet dem i fem gode råd.

Fem gode råd

   1. Forstå brugerne og ikke mindst deres motivation for at komme: Det kan man gøre ved kortlægge kunderejsen eller afdække hvilket dybereliggende behov besøget indfrier hos gæsten ved at arbejde med principperne fra eksempelvis innovationsteori.
   2. Kend marked og konkurrenter: Gæsterne sammenligner ikke kun med konkurrenten rundt om hjørnet, men med hele deres bagkatalog af oplevelser – de kan lige så vel trække paralleller fra deres seneste ferie i udlandet. Niveauet skal derfor være højt. Det behøver ikke nødvendigvis at være stort, men fængende og tankevækkende.
   3. Energi og ejerskab er en forudsætning: Hvis ikke der er nogen, der brænder for projektet og kan stå i spidsen for at drive det, kan analysen og regnestykket bag være lige meget.
   4. Find de rigtige partnere, der kan hjælpe med at realisere projektet: Man skal have styr på sine partnerskaber inden man går i gang. Ellers mangler der nogle bærende kræfter – for man kan ikke klare det alene. Det handler om forberedelse og dialog.
   5. Regn realistisk på driften: Nedbryd konceptet i aktiviteter og regn på det. Bordet fanger og her er det dumt at være for optimistisk med besøgstallet. Driftsomkostningerne er for eksempel helt sikkert højere, end man lige regner med.

Feasibility studier handler dermed ikke bare om at kunne gange og dividere, men om at opstille de rette forudsætninger og om strategisk indsigt i feltet. Vi har set og arbejdet med et hav af projekter, hvoraf nogle er blevet realiseret mens andre er strandet på tegnebrættet. Fælles for dem, der har fået succes er, at der har været god balance mellem fornuft og følelse - og så har timing selvfølgelig også altid noget at skulle have sagt. Vi hjælper gerne med at tage en kvalificeret beslutning, så tøv ikke med at kontakte os - uanset om projektet er en løs ide eller tæt på realisering.

Blogindlægget er oprindeligt udgivet på LinkedIn af Line Bjerregaard Jessen. Deltag i debatten og kommenter her.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin