Findes der overhovedet gode lokale tiltag for de kreative brancher?

gravatar
 · 
3. september 2015
Featured Image

De kreative erhverv får på ingen måder nok opmærksomhed, som erhverv med vækstpotentiale. Der er dog steder, hvor de kreative erhverv har nemmere ved at få ørenlyd end andre.

I Region Hovedstaden arbejder man lige nu på en erhvervspolitik med fokus på de kreative erhverv – her særligt de digitale kreative erhverv, design og turisme. I Viborg har man siden 2014 haft en kommunal animationsstrategi. I Region Midtjylland satser man gennem More Creative. I Region Syddanmark er der løbende målinger af designs betydning for vækst.

I de drøftelser, jeg selv har været en del af på tværs af landet, er det tydeligt, at et politisk ønske og mål om kommercialisering af de kreative erhverv ikke nødvendigvis er så nemt at omsætte lokalt til konkrete initiativer.

Noget af det vi ved om de kreative erhverv er, at de ikke ser sig selv låst fast af kommunale, regionale eller for den sags skyld nationale grænser. En forudsætning for at arbejde med de kreative erhverv er derfor at se netværk og samarbejde fra deres perspektiv – et både lokalt og globalt perspektiv – som ofte er orienteret mod et fagligt eller branchemæssigt fællesskab; de ønsker nogen de kan spejle sig i.

Der har længe været en diskurs af, at kreative (iværksættere især) ikke ønsker at kommercialisere. Men jeg oplever i stigende grad at møde kreative iværksættere, som brænder for at lave forretning ud af deres ide.

Hvis man vil have succes med en lokal eller kommunal indsats for de kreative erhverv, så handler det om at finde tiltag, der rammer direkte ind i de kreative virksomheders behov.

Jeg kommer her med to bud på helt konkrete tiltag, som kan være med til at styrke kommercialiseringen af kreative brancher.

Co-creation forløb i Viborg skal animere vækst i andre brancher

De kreative brancher vil uden tvivl blive en af de vigtigste kilder til vækst i de øvrige erhverv. Desværre er det svært for små kreative virksomheder og store etablerede virksomheder at samarbejde. Det er der flere grunde til, blandt andet er det ikke alle kreative virksomheder, der er lige gode til at sælge deres evner som løsninger på andre branchers (eller for den sags skyld samfundets) udfordringer. Andre brancher kan også have svært ved at vurdere værdien i de kreative kompetencer og produkter.

Den udfordring har vi fået lov at tage fat på i samarbejder med Viborg Erhvervsråd. Viborg er hjemsted for en stærk samling af animationsvirksomheder. Deres animationsfilm vinder jævnligt priser og hyldes uden for landets grænser. I Viborg vil de bruge animation til at skabe vækst i andre brancher. Gennem et forløb, hvor vi kompetenceudvikler og laver co-creation på tværs af animation og andre brancher vil vi bruge animation til at styrke innovationen på tværs af brancher og værdikæder.

Målet er, at virksomhederne efterfølgende har fået både nye relationer, evner til at bruge hinanden og konkrete produkter ud af forløbet.

Grenå løfter spil-iværksætteri gennem lokale tiltag med fokus på brobygning

Grenå bygger sin styrkeposition indenfor spil omkring deres spiluddannelser. Det er der ingen tvivl om. For nyligt har de tilføjet et forskningsinstitut til listen over initiativer i byen. Meget lader sig gøre fordi de er gode til løbende at føje nye projekter til. I efteråret åbner de et nyt hjemsted for spiliværksætterne i The Ranch.

Samtidig har kommunen set potentialet i spiliværksætterne og for andet år i træk står kommunen bag et initiativ med fokuseret erhvervsservice for iværksætterne i The Ranch. Forløbet hedder Games r Us og skaber værdi fordi det direkte adresserer de udfordringer virksomhederne står med.

I Grenå skaber de altså alle de rigtige forudsætninger for at etablere sin egen klynge for spil. Og det starter med en lang række af lokale tiltag, som samtidig bygger bro til den danske spilbranche, til miljøer i Skandinavien og til internationale events.

Det må godt være lokalt – i en større sammenhæng

Løsninger kan sjældent kopieres fra kommune til kommune – eller fra branche til branche. Eksemplerne skal tjene som inspiration. Det er vigtigt, at de lokale tiltag ikke opstår uden blik for den større sammenhæng. Der er brug for at tænke i programmer frem for enkeltstående initiativer.

Virksomhederne ser ikke efter kommunale, regionale eller for den sags skyld nationale grænser. Derfor skal tiltagene hænge sammen – på samme måde som Viborg laver tiltag som del af en større Digitale Visuelle Industrier (DVI) klynge i Region Midtjylland.

Vores råd i Manto er at se sine lokale tiltag, som en mulighed for at koble sig på større regionale og nationale netværk i de kreative brancher. Det er her den nødvendige viden og erfaring kan findes, og det giver derfor stor værdi at inddrage de netværk i det lokale arbejde.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin