Fremtidens kerneforretninger bliver skabt i laboratorier

gravatar
 · 
29. juli 2018
Featured Image

Når den eksisterende forretning kører derudad, glemmer mange industrivirksomheder at afsætte tid og rum til udvikling og innovation. Det forhindrer dem i at sætte sig i spidsen for morgendagens marked. Få vores bud på, hvordan man som virksomhed skaber fundamentet til fremtidens kerneforretning.

Et mønster tegner sig blandt størstedelen af den danske industri -og byggesektor: Det økonomiske opsving har bragt kedlerne i kog.

Efterspørgslen på produkter stiger, og det betyder flere arbejdsopgaver og mere pres på kerneforretningen. Driften af den eksisterende forretning prioriteres derfor højt, og det gør det vanskeligt at finde nok tid, rum og medarbejdere til at udvikle nye forretningsideer. Og derved gør man sig en bjørnetjeneste som virksomhed, for det er af afgørende betydning at have fokus på fremtidens forretning – også selvom den eksisterende forretning går godt.

En ambitiøs prioritering af medarbejdere og ressourcer til at udtænke nye løsninger, produkter, services osv. er i stigende grad nødvendigt i et marked, hvor teknologiudviklingen og kundeadfærden ændrer sig stadigt hurtigere. I Danmark er det alt lige fra Tryg Forsikring med deres The Camp co-working-initiativ til dyneproducenten Dykon, der har lavet et Sleep Lab.

De initiativer kan mange andre industrivirksomheder studere og lave deres egne udgaver af. For nye forretningsområder blomstrer ikke frem af sig selv. De kræver både, at man sætter ressourcer af og er klar til at indgå nye samarbejder og inddrage kunden som medudvikler tidligt i processen.

Det er her, laboratorier kommer ind i billedet.

Flere og flere organisationer og virksomheder opretter fremtidslaboratorier for at sikre en sund og driftig forretning i fremtiden. Et fremtidslaboratorium er et fysisk sted, hvor medarbejdere, videnspersoner m.m. kan arbejde med at skabe fremtidens kerneforretninger ud fra eksisterende eller potentielle problemer og muligheder, trends og tendenser samt design thinking.

Fremtidsscenarier med kunden i centrum

For at blive klogere på hvilke konkrete produkter, der bliver efterspurgt fremover, skal man i sit fremtidslaboratorium spørge medarbejderne ind til, hvad der kan gøre deres arbejdsgange mere smidige, og hvordan de tror, kundernes behov vil se ud om to år.

Et eksempel er at afholde ideudviklingsworkshops, hvor man sammen udvikler fremtidsscenarier og dernæst løsningsmodeller. I udviklingen af fremtidsscenarierne antænder man medarbejdernes gnist og frugtbare ideer. De bearbejdes i laboratoriet, så de kan blive en del af den etablerede produktion i virksomheden.

Fordi medarbejderne er med til at drive arbejdet i laboratoriet, bliver det aldrig en løsrevet legeplads, men en rugekasse for udvikling af produkter og arbejdsgange. Værdien vender direkte tilbage til forretningen – også når arbejdet i fremtidslaboratoriet er overstået.

Medarbejdere skaber innovation

I Seismonauts projekt for offshore-virksomheden Semco A/S stiller virksomheden medarbejdere til rådighed, som for en stund får fri fra dagligdagens driftsopgaver og inviteres med ind i et fremtidslaboratorium.

Her er der højt til loftet og ressourcer til at udvikle ideer og komme med forslag til, hvordan de kan eksekveres. I laboratoriet er det primære fokus at identificere, hvilke kommende problemer og behov, der vil opstå i fremtiden, for dernæst at komme med et forslag til, hvordan de kan løses.

Her arbejdes ud fra en agil metode, hvor vi løbende tester ideer og afprøver problemstillinger. Dem prøver vi af på kunder, som også er interesseret i innovationsprojektet, fordi de derigennem har mulighed for at få skræddersyet produkter og ydelser, som passer til deres behov.

Omstilling kræver indstilling

En lang række industrivirksomheder er meget interesserede i fremtidens digitale modeller og værktøjer. De begejstres af mulighederne med dem, men forhindres alligevel i at implementere dem konsekvent, fordi alt for mange af de eksisterende arbejdsgange ikke er digitaliserede.

Et eksempel på, at virksomheder mangler indstillingen til at springe ud i de digitale løsninger, ses inden for byggebranchen.

Det understreges af en rundspørge med 801 personer på tværs af byggebranchen, vi har foretaget for Molio – Byggeriets Videncenter. 45% mener, at den største udfordring i vejen mod digitalisering af byggeriet er, at der mangler en digital kultur i branchen. Trods tydelige gevinster ved at bygge digitalt, er der altså et stykke igen, før digitale arbejdsgange vinder frem på alle arbejdsområder.

molio seismonaut

Tal fra analysen Det digitale barometer. Molio, 2018.

Et andet eksempel er fra offshoreindustrien, som har mange digitale systemer, men også mange manuelle arbejdsgange, som står i vejen for de digitale skridt. Der mangler et større fokus på, hvordan og hvilke arbejdsgange man med fordel kan digitalisere og dermed øge produktiviteten i virksomheden.

Det kræver, at man systematisk arbejder med innovation i organisationen, hvor det prioriteres mere bredt, end blot hos ledelsen – specielt når de daglige driftsopgaver presser på.

Og det er faktisk det, der er den største udfordring. Der skal skabes et rum, hvor medarbejdernes faste arbejdsopgaver lægges på hylden for en stund og afløses af innovationsopgaver. Her skal medarbejderne gå i dybden med, hvordan de bedste ideer kan implementeres i praksis, og først her kan der høstes gevinst af nye idéer, fordi der lægges en plan for, hvordan de skal realiseres.

En stor elefant, der skal spises i små bidder

Digital transformation af en stor virksomhed sker ikke over natten og ikke i alle kæder af produktionen på samme tid. Det er derfor vigtigt at begynde småt og spise den store elefant lidt ad gangen.

For at kunne skabe en digital kultur er det nødvendigt at skabe sig et overblik over arbejdsgangene, så man har et godt udgangspunkt for at vælge, hvor der skal sættes ind først.

Her kan det give stor værdi at inddrage kunderne, for at blive klogere på, hvad det er, de prioriterer, så man kan indrette sin arbejdsgang efter det.

Hos Seismonaut anbefaler vi, at flere virksomheder for en stund vover at afsætte deres dygtigste medarbejdere for daglige driftsopgaver og i stedet inviterer dem med ind laboratoriet for fremtidens forretningsmuligheder. Det skaber gejst og værdi og åbner op for nye idéer, der kan blive afgørende for fremtidens kerneforretning.

I Seismonaut løser vi et stigende antal opgaver, der kredser om, hvordan etablerede industrivirksomheder på mest hensigtsmæssigt vis kan gennemføre innovation og digital transformation. Det skal hjælpe dem til at levere nye produkter og services, som skaber værdi på morgendagens marked.
Et aktuelt eksempel er Seismonauts igangværende projekt for offshorevirksomheden Semco, hvor vi har opbygget en innovationsenhed internt i virksomheden, som understøtter udvikling og eksekvering af de bedste ideer fra både medarbejdere og kunder. Kunderne inddrages i udviklingsprocessen for at være på forkant med den fremadrettede efterspørgsel.

Seismonaut har også for nyligt afsluttet et projekt for Molio - Byggeriets Videnscenter. Med en kortlægning af de udfordringer, der opstår, når byggeriet digitaliseres, har vi identificeret, hvor det er vigtigst at sætte ind, hvis man vil have succes med den uundgåelige digitale omstilling, som lurer i branchen.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin