Fremtidens vækst er kreativ

gravatar
 · 
25. maj 2018
Featured Image

De kreative erhverv er en krystalkugle for andre erhverv. Det er oftest der, man ser nye forretningsmodeller udfolde sig først, og derfor bør alle erhverv interessere sig for dem og de kreative kompetencer, de rummer. Bliv klogere på, hvorfor og hvordan fremtidens vækst er kreativ.

Vi har netop afleveret rapporten ‘Vækst og nye forretningsmodeller i de kreative erhverv’ som indspil til Erhvervsministeriets nyligt nedsatte Vækstteam for kreative erhverv. Du kan se og downloade rapporten her. Du skal læse den, hvis du er interesseret i at:

  • Få tal og fakta på, hvordan det går i det kreative erhverv i Danmark.
  • Få et overblik over de mest centrale trends og tendenser, der påvirker det globale forretningsklima i dag.
  • Dykke ned i forskellige kreative sektorer og få viden om de nyeste udviklingstendenser, der påvirker dem sammen med en række inspirerende cases fra internationale virksomheder.
  • Læse om, hvad man gør i Finland, England og Holland i form af konkrete erhvervsrettede initiativer.

Hvis du hellere vil læse en kortere version med de vigtigste pointer, kan du læse videre nedenfor.

Hvorfor rapporten ‘Vækst og nye forretningsmodeller i de kreative erhverv’ er relevant og vigtig for andre end Vækstteamets medlemmer

Rapporten er vigtig for alle, fordi de tendenser, der er beskrevet, er relevante for alle brancher, og fordi den i bund og grund handler om fremtidens forretningsudvikling. Rapporten kigger på det helt store perspektiv og samler en række vigtige internationale erfaringer. Vi har bearbejdet 60 rapporter fra en liste af meget stærke kilder, så vi har været vidt omkring.

Fremtidens vækstdrivere

I rapporten identificerer vi de tre mest centrale drivere for vækst, som er:

  1. Vi lever i kundens tidsalder. Kunderne har aldrig været tættere på eller haft større indflydelse. Det stiller krav til alle, og nogle af de kreative erhverv har en helt unik forståelse for deres kunder, som kan inspirere andre – både ift. innovation, produktudvikling og markedsføring.
  2. Oplevelser skaber brands. I Danmark er vi gået fra at betragte oplevelsesøkonomi som noget, der hørte til i turismen og de kreative erhverv, til at man nu kan se, at oplevelser kan drive vækst og udvikling i alle brancher. Den måde, hvorpå kreative erhverv har arbejdet strategisk med oplevelser og stærkt kreativt indhold, rummer derfor et stort uforløst potentiale for alle andre brancher.
  3. Et dynamisk arbejdsmarked. Flere og flere arbejder mere løst koblet ift. virksomhederne, og vi begynder at se konturerne af et meget dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked. Nogen kalder det “the gig economy”, og det stiller nye krav til måderne, vi leder og organiserer os på. Også her er der inspiration at hente i de kreative erhverv, hvor man er vant til at arbejde med organisationer der kan skrumpe og udvide sig som harmonikaer.

De kreative kompetencer, som vil styrke Danmarks konkurrenceevne

Vores research afdækkede, at lige netop kreative kompetencer står langt nede på listen over kompetencer, der kan udskiftes med computerkraft. Dem, som skaber film, universer, storyboards og så videre, besidder nogle kompetencer, som er meget sværere at automatisere end for eksempel jurister, revisorer og programmører, som jeg tror, der er langt større sandsynlighed for vil blive arbejdsløse over de kommende år. Ifølge World Economic Forum, vil de kreative kompetencer kun blive endnu mere efterspurgte i fremtiden.

Digitaliseringen kommer til at spille en rolle for de kreative erhverv

På den positive side betyder de digitale muligheder, at der er opstået det, man kalder for ‘micro-entrepreneurship’, hvor de digitale platforme både motiverer folk til at købe services og produkter online, men også giver dem mulighed for selv at være entreprenante. Det gælder blandt andet platforme som Airbnb, eBay, Etsy, Uber og mange flere.

Et andet godt eksempel er det danske bureau Cosmic People, som formidler kontakt mellem kunde og kreative leverandører i en række internationale netværk. Hvis en dansk virksomhed f.eks. har brug for input til en kommunikationskampagne, kan Cosmic People sætte opgaven i spil globalt, hvor freelancere fra hele verden kan byde ind med deres løsning. Den positive konsekvens er et mere fleksibelt arbejdsmarked og potentielt bedre og mere kreative løsninger.

Cosmic People

Billede: Screendump fra Cosmic People's website.

Men udfordringen er samtidig, at den enkelte freelancer bruger meget tid på at byde på opgaver, han eller hun oftest ikke får, fordi der er endnu flere om buddet end på et nationalt marked. Det bliver dermed hurtigt til et marked, hvor man konkurrerer med alle andre i hele verden, og hvor den billigste leverandør vinder. Faren er, at folk arbejder hårdt uden et sikkerhedsnet, og set i det lys er digitaliseringen et tveægget sværd for det kreative arbejdsmarked.

Hvor er de kreative erhverv om 3-5 år?

Jeg drømmer faktisk om, at de er delvist opløst forstået på den måde, at vi både ser dem som enkeltstående brancher, men i endnu højere grad som noget, der – med stor volumen – spiller ind på tværs af alle brancher.

Branchebetegnelsen er simpelthen forkert, og vi ser jo netop nu særligt designbranchen gøre oprør mod dette og udvide forståelsen af design som driver for innovation. Så jeg håber, vi om 3-5 år har en langt bedre forståelse for, at kreativitet – som ikke alene skal forstås som design – på linje med digitalisering er en vækstdriver mere end en branche. Det er mit håb.

I Seismonaut sætter vi de kreative erhverv og kompetencer på dagsordenen i mange sammenhænge. Vores seniorrådgiver Andreas Linnet Jessen har blandt andet skrevet en kronik i Børsen om hvorfor en humanistisk teknologiforståelse er afgørende for at skabe de rette (digitale) løsninger for alle.  Anna Porse Nielsen har også gjort status på oplevelsesøkonomien i anledning af, at det er 20 år siden begrebet opstod. Det kan du læse om her.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin