Har du også svært ved at finde ud af, hvad din service reelt betyder for dine kunder?

gravatar
 · 
21. november 2023
Featured Image

Glimmingehus, beliggende i det sydøstlige Skåne, har længe stået overfor denne udfordring, når de har skulle evaluere de besøgendes oplevelse af Nordens bedst bevarede middelalderborg:

"I lang tid havde vi manglet et evalueringsværktøj, som vi synes fungerede i vores forretning. Betydningskompasset fokuserer på, hvad vores forretning betyder for vores besøgende, og ikke kun på antallet af besøgende, tilfredshedsgrad eller lignende," udtaler Glimmingehus’ afdelingschef, Jan Olofsson.

Indsigter fra Betydningskompasset åbnede op for en ny tilgang til evaluering og planlægning for Glimmingehus. Kompassets fokus på forretningens betydning for de besøgende, frem for blot kvantitative parametre, ændrede dynamikken i planlægningsprocessen: "Betydningskompasset giver et fælles sprog, tankegang og metodik, der ser forretningen som en helhed og gør det mere overskueligt at planlægge, eksekvere og følge op på forretningsgangen og betydningen for brugerne," tilføjer Olofsson

Efter en periode med for mange og vanskeligt opnåelige mål, der resulterede i afbrudte evalueringer og en midlertidig opbremsning, ønskede Glimmingehus en mere holdbar løsning. Derfor igangsatte vi i samarbejde et uddannelsesforløb, hvor medarbejderne selv lærte at bruge betydningskompasset i deres evaluering: "Vi satte alt for mange og sværtopnåelige effektmål, hvilket førte til, at vi ikke kunne gennemføre nogen evaluering. Alt døde ud og blev sat på hold. Men dette fik vi hjælp til at ændre under uddannelsen af vores personale i juni 2023, hvor vi modtog en skræddersyet version af Betydningskompasset," forklarer Olofsson. Uddannelsen dækkede blandt andet felt- og databehandlingsmetoder og rustede medarbejderne til at integrere metoderne i deres daglige virke.

Betydningskompasset blev ikke kun et værktøj til evaluering, men også en retningsgiver for planlægning af den fremtidige drift og markedsføring. "Betydningskompasset tydeliggør, hvordan vi skal tænke, når vi planlægger drift og markedsføring," reflekterer Olofsson. Glimmingehus' nye nuancerede forståelse af, hvad kunderne sætter pris på, kan dermed også bruges til at styre deres fremtidige markedsføringsstrategi.

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan betydningskompasset kan anvendes til at evaluere besøgendes oplevelser eller forbedre den daglige drift og markedsføring? Vi er altid klar til en snak. Skriv til vores to Experience Impact-eksperter, Andreas Linnet Jessen på alj@seismonaut.com eller Nicklas Hilding Andersen på nha@seismonaut.com.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin