Kan supersygehuse bane vejen for sundhedsturisme?

gravatar
 · 
19. maj 2015
Featured Image

I årevis har kraner og gravkøer, i adstadigt tempo møvet sig over den våde muld i Gødstrup ved Herning. Gule sikkerhedshjelme dribler rundt over det beskedne areal på 152.000 m2., hvor maskiner og mænd (og kvinder) skaber konturerne til et af landets kommende supersygehuse.

Ifølge tidsplanen skal patienter, pårørende og personale indvie hospitalets første etape i 2017. Mangt en spalte er i den forbindelse skrevet om betydningen af disse nye kommende supersygehuse, og inden for turismeområdet oplever vi i Manto også stigende interesse for, hvilken betydning de nye superhuse kan få for turismen. Derfor har vi set lidt på fænomenet sundhedsturisme, og på perspektiverne for at indtage dette marked.

En sund krop er vor tids trademark

Sundhed spiller en stigende rolle som motiv eller parameter i forhold til vores valg af rejsemål, overnatningssted, aktiviteter og oplevelser. Det skyldes, at sundhed er blevet en mere central faktor af vores liv. I både vores privatliv og i arbejdssammenhæng er vi mere bevidste om at leve sundt, træffe sunde valg og få sunde oplevelser.

Fordi sundhed influerer på flere områder af vores liv, sniger den sig også ind i turismen på mange måder, som overlapper, hænger sammen og understøtter hinanden. Uanset hvordan man ser på det, er der tale om et marked i vækst. Både inden for den behandlingsorienterede turisme og velværeturismen vokser antallet af internationale rejser og det samlede turismeforbrug. Velværeturismen rummer et stort potentiale alene på grund af sin størrelse, og fordi segmentet grænser op til eksempelvis sportsferie, aktiv ferie og outdoor-turisme, som man i Danmark i forvejen arbejder med mange steder. Tendensen i markedet er altså, at turister bevæger sig på tværs af det sportslige og sundhedsmæssige segment og engagerer sig i flere sunde aktiviteter, når de rejser.

Inden for den behandlingsorienterede del af sundhedsturismen er der også tale om et voksende marked. Globalt er der stadigt flere, der vælger at rejse udenlands for at modtage behandling. Dels fordi det med globaliseringen er blevet lettere at finde og vurdere behandlingstilbud andre steder end dér hvor man bor, men også fordi visse udenlandske sundhedsordninger og forsikringer muliggør det. Hvad end det gælder operationer, alternativ behandling eller specialiserede behandlinger er der et stigende antal af patienter, der rejser til udlandet for at finde den rette behandling.

Barrierer for danske markedsandele

Vi har i Danmark ikke samme tradition som eksempelvis tyskerne for at gøre brug af spa- og kurophold til at forebygge og vedligeholde vores helbred. Samtidig er der en opfattelse af at sundhedsopgaven er et offentligt anliggende, som vi betaler via skatten. Det betyder, at danskerne ikke er særligt betalingsvillige, når det kommer til sundhedsophold. Konsekvensen er, at markederne for de primære turister ikke er oparbejdet herhjemme. Uden et hjemmemarked er det svært for sundheds- og turistaktører at etablere sig inden for sundhedsturismen, da de ikke har en eksisterende base at oparbejde et internationalt marked ud fra.

Endnu en barriere for, at vi i Danmark vinder andel i markedet for sundhedsturisme, er den ringe tradition for at arbejde sammen på tværs af turismeaktører og på tværs af den værdikæde, som enhver turist er afhængig af.

I Manto har vi god erfaring med at skabe de kreative rum, hvor et steds forskelligartede turismeaktører kan mødes, og skabe nye produkter sammen. Ikke ved at udvikle nye avancerede løsninger eller allokere store investeringer, men ved at tale sammen og blive skarpe på hvor og hvornår de forskellige aktører supplerer hinanden. Gennem veltilrettelagte kreative processer, er det muligt at skabe nye forpligtende samarbejder, som både forrenter de forskellige aktørers eksisterende investeringer, og tiltrækker nye målgrupper til destinationen.

På baggrund af disse kendsgerninger opfordrer vi i Manto landets turismeaktører og politikere til følgende:

  1. Skab overblik over hvordan i står som samlet destination: Når der arbejdes sammen på tværs af turismeaktører, er der ofte rig mulighed for at udvikle nye pakketilbud, der tiltrækker nye målgrupper. Er der en svømmehal med lift, et hotel med handikapværelser og en restauratør med styr på ingredienserne, så er der måske allerede mulighed for at tiltrække behandlingskrævende turister.
  1. Udnyt investeringerne i outdoor og wellness tilbud: Er der allerede i din turismedestination investeret massivt i turismetilbud, der tilgodeser ønsket om den aktive, sunde krop, så er der ikke nødvendigvis lang vej til at opnå interesse fra de mere behandlingskrævende turister.

Skab et hjemmemarked: Der er behov for at ændre danskernes forudsætninger og kultur for at modtage behandling andre steder end i den kommune, man kommer fra. Uden et hjemmemarked er det svært for de lokale turismeaktører at overbevise realkreditinstitutterne om, at der skal investeres i det fornødne servicelandskab.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin