Kommunernes rolle i fremtidens turismearbejde

gravatar
 · 
16. april 2021
Featured Image

Se og lyt med, når CEO og administrerende direktør Anna Porse Nielsen gør os klogere på de vigtigste trends og tendenser i turismelandskabet og giver sit bud på kommunernes fremtidige rolle i forhold til turismen. 

Oplægget blev afholdt på Destination SydkystDanmarks digitale kick off arrangement, som skød turismeåret i gang for destinationen. Nederst i artiklen finder du link og program for eventen. I denne artikel har vi samlet Annas vigtigste pointer fra oplægget. De kommer her. 

Aktørlandskabet udvikler sig

Turismens organisatoriske landskab er i rivende udvikling. Fra at være et virvar af foreninger, Visit-organisationer, kommunale, regionale og statslige aktører står turismen i dag midt i en proces, hvor aktørerne samler sig i tværkommunale destinationsselskaber og større og mere professionelle organisationer. I dag findes der 19 tværkommunale destinationsselskaber fordelt over hele landet. Kun enkelte kommuner varetager turismearbejdet alene. Samtidig er nye aktører trådt ind på turismens bane. Det gælder eksempelvis store fonde, naturens organisationer, nationalparker, geoparker samt danske og internationale investorer.

Langt de fleste kommuner er nu del af og medejere af et destinationsselskab. Når man skal komme med et bud på, hvad deres individuelle rolle er i dette landskab, kræver det et blik på de udfordringer og muligheder, som turismeerhvervet står overfor.   

Turismens nye muligheder og udfordringer

Vi ser otte centrale udfordringer, som turismen står overfor:

 1. Sanitized tourism: Coronapandemien kalder både på nye standarder og services. Det handler om at skabe en oplevelse, hvor turisterne føler sig trygge.  
 2. Sociale, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed: Vi skal udvikle destinationer med blik for både at beskytte og benytte naturen. Og så handler det om at sikre vækst og udvikling i lokalsamfundene.
 3. Det lokale som del af attraktioner kræver samspil: Turisterne vil føle sig som lokale, de vil helt tæt på. Men er de lokale med på den eller frygter de muterede vira og overturisme? 
 4. Naturen er den nye scene: Oplevelser, der foregår i det fri, er det nye sort. Naturen er en corona-safe oplevelse og et dejligt afbræk fra de tætbefolkede byer.    
 5. Erhvervsturismen efter corona: Konference- og mødestederne skal stille nye faciliteter til rådighed post corona, og virksomhederne skal tilpasse sig en hverdag, hvor hjemmearbejde er the new normal. 
 6. Nye ønsker om dybde og fællesskaber: Vi savner fællesskaber og samvær efter corona lockdown. Turisme bliver en ramme for fællesskaber. Turisterne ønsker at efterlade et “positivt aftryk”, når de forlader deres rejsemål. De vil gerne skabe værdi for de lokale og være med til at skabe bæredygtige lokalsamfund. 
 7. Storby vs. kyst og land: Storbyerne blev hårdest ramt af corona. Gæsternes higen efter naturoplevelser gjorde, at kyst- og landturismen ikke blødte nær så meget som storbyturismen. Vi skal skal sørge for at skabe balance mellem markederne, da de er gensidigt afhængige.  
 8. Innovation og digitalisering: Innovation og digitalisering er accelereret under corona, men der ligger et uudnyttet potentiale i at hæve innovationskraften i turismen og tænke i nye innovative baner og digital forretningsudvikling.  

Kommunernes rolle

Det nye landkort og udfordringerne for turismen stiller nye krav og kræver en ny ramme til at forstå turismen. Turismen udspiller sig nemlig på tværs af politikområder. Turisme er forretning. Turisme er identitet og selvforståelse. Turisme er stedbunden kapacitet, fordi turisme udspiller sig i en lokalitet, der er bundet til en bestemt geografi. 

Når vi ser på kommunernes rolle, betyder det, at turismen skal tænkes ind i mange forvaltningsområder i kommunen. Turismen skal tænkes ind i: 

Miljø, teknik, plan og natur. Turisme kræver stier, forbindelser, kort og wayfinding som både skal hænge sammen i den enkelte kommune og i den større destination. Kommunerne skal sikre, at man skaber en synergi mellem formidling, beskyttelse, klima og rekreation og sikre at plan-, erhvervs- og turismefolk taler sammen. 

Branding og bosætning. Turismen er et aktiv i forhold til en kommunes brand og kan både være med til at fastholde og tiltrække nye borgere. Jo mere strategisk kommunen forholder sig til det desto bedre. 

Erhvervsudvikling. Der er mange iværksættere i turismen. Kommunen skal sikre, at virksomhederne får hjælp i opstarten og bliver ført videre til Erhvervshusene. Som ejere af Erhvervshusene skal kommunerne også sikre, at der er tilbud på hylderne her målrettet turismen. Og endelig skal kommunen skabe rammer for at forskellige brancher møder hinanden. Der er potentiale i lokale samarbejder, der ikke kun er indenfor turismens værdikæder.  

Kultur og fritid. Turister går på museum og besøger sommerlande. De går også på biblioteket, i fitnesscenter og lejer kajakker. De er med andre ord med til at drive kommunens kulturliv, men overses nogle gange som målgrupper. De kan være med til at skabe indtægter for de lokale foreninger og kulturaktører og bør være en naturlig del af kultur- og fritidsstrategierne. 

Lokal forankring og dialog med borgerne. Kommunen har tæt dialog med borgerne. Når turismen udvikler sig, bliver der behov for, at borgerne er med på udviklingen, så man ikke skaber unødig modstand. Kommunen er en helt central aktør og har en rolle som formidler af både målet med turisme, de gode historier og de mange positive effekter som turismen skaber i kommunen. 

Gode råd til kommunerne

Som afslutning på oplægget kommer Anna med seks gode råd til kommunerne:

 1. Husk at turismeudvikling er meget mere end markedsføring. 
 2. Turisme går på tværs af kommunegrænser. Derfor har kommunerne en rolle som bindeled mellem turismens virksomheder og organisationer. 
 3. Turismen udvikler sig - turisterne gør det samme som borgerne. Undersøg, hvad det er, de søger, og hvad der giver dem værdi? 
 4. Turismen er langt mere professionel i dag end tidligere. Sørg for at innovation og finansiering går hånd i hånd med bæredygtighed og kulturarv.
 5. Vær den bedst mulige ejer af jeres DMO’er. 
 6. Husk, at turisme kræver langsigtet planlægning. 

Du kan høre alle eksemplerne og mellemregningerne på det digitale kick off, som findes lige her: https://www.sydkystdanmark.dk/kommuners-rolle-i-fremtidens-turismearbejde 

Program

00:00-07:50: Velkomst 

07:50-47:00: Anna holder oplæg om kommunernes rolle i fremtidens turismearbejde 

47:00-01:23: Diskussion i plenum 

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin