Med borgeren i centrum

gravatar
Af 
 · 
21. august 2014
Featured Image

Internationalt er der i stigende grad fokus på at involvere borgerne aktivt, når store offentlige digitale løsninger skal udvikles. Men hvordan tegner billedet sig i Danmark, når det kommer til at udvikle digitale serviceløsninger, som er meningsfulde og værdiskabende for borgerne?

Det nok bedst kendte eksempel på en offentlig udviklingsproces med borgeren i centrum er det britiske website gov.uk, der i 2013 blev præmieret med den prestigiøse pris, Design of the Year. gov.uk svarer til det danske borger.dk, og er de britiske borgeres samlede portal til en lang række ydelser lige fra at bestille pas til at betalte skat.

Digitale løsninger skal være enkle og skabe værdi

Også i Danmark ser vi en øget offentlig indsats på det digitale felt. Den 1. november i år bliver digital post og flere andre online selvbetjeningsløsninger obligatoriske.

Tendensen til  mere digitalisering stiller højere krav til offentlige organisationer om selvbetjeningsløsninger, der er brugervenlige, og som har lav barriere for brug. Som borgere har vi forventning om, at digitale tjenester giver os værdi ved mere fleksibilitet i vores hverdag og brugervenlighed. Hvad, der førhen krævede et personligt møde eller en telefonsamtale, kan nu klares online.

Der er med andre ord behov for redskaber, der giver ledere og medarbejdere i den offentlige sektor den nødvendige indsigt til at kvalificere nye digitale ydelser, der har afsæt i borgernes liv og situation.

personas-mand

Digitale projekter med borgeren i fokus

Seismonaut har det sidste år arbejdet sammen med forskellige aktører i den offentlige sektor om flere spændende projekter, der alle drejer sig om at sætte borgerne i fokus.

  • Borgerinvolvering i Region Sjælland
    Sammen med Region Sjælland har vi gennem foråret 2014 samlet inspirerende historier om borgere under overskriften “Vi udvikler Region Sjælland”. Det er blevet til 50 fortællinger om virksomhedsledere, kunstnere, studerende, iværksættere, undervisere og andre inspirerende mennesker, der på hver deres måde bidrager til udviklingen af regionen. Konceptet havde til formål at give borgernære input til Region Sjællands arbejde med en ny strategi for vækst og udvikling.
  • Digitale genenarationsmøder for Digitaliseringsstyrelsen
    Sammen med Digitaliseringsstyrelsen har vi arrangeret “Digitalt Generationsmøde” på henholdsvis Silkeborg Højskole, Hadsten Højskole og Grundtvigs Højskole. Seismonaut faciliterende rammerne for mødet mellem de ældre borgere og medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen. Det handlede om at mindske afstanden mellem generationerne ved at skabe rum til tale om den indflydelse, som den digitale udvikling har på vores liv og de muligheder, teknologien giver i hverdagen.
  • Udarbejdelse af borgerrejser i Københavns Kommune
    I efteråret 2013 udviklede Seismonaut et redskab for Københavns Kommune, som hjælper kommunens medarbejdere til bedre at forstå borgernes ønsker og behov til en række digitale services. Borgerrejser er et visuelt redskab, der skaber overblik over det samlede forløb i forbindelse med brug af en digital selvbetjeningsløsning - set med borgernes øjne.

Hos Seismonaut vil vi gerne vidensdele vores erfaringer om at rådgive offentlige organisationer med at udvikle digitale løsninger, der er skabt med blik for borgernes virkelighed. Vi har derfor planer om at afholde  en række gåhjemmøder om digitale tendenser i det offentlige Danmark.

Hold øje med bloggen i løbet af efteråret.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin