Sådan arbejder du strategisk med borgerinvolvering

gravatar
 · 
3. november 2015
Featured Image

Det kan være svært at identificere, hvordan det er mest værdiskabende at lave borgerinvolvering. For hvordan skaber man den helt rigtige invitation? Og hvordan sikrer man, at både borgere og organisation får værdi af involveringsforløbet?

Borgerinvolvering er et tema, som står højt på mange kommuner og regioners dagsorden - og med god grund. Borgerinvolvering handler nemlig om at engagere borgerne, så det lokale fællesskab i kommuner og regioner styrkes, og der skabes tillid mellem borgerne og myndighederne. Men for at et borgerinvolveringsforløb giver mening og skaber konkret værdi for både myndigheder og borgere, er det vigtigt at overveje følgende spørgsmål:

Formål - hvad vil vi gerne opnå gennem involveringen?

Når man som myndighed ønsker at involvere borgerne er det vigtigt at overveje nøje, hvad det konkret er, man gerne vil opnå med involveringsforløbet. Hvad ønsker vi, at borgerne bidrager med? Husk, at involveringen ikke skal ske blot for at involvere, der bør være et klart formål. Skal borgerne bidrage med input til politikudvikling? Ønsker vi at vise, at vi lytter til borgerne?

Målgruppe - hvem vil vi involvere?

Hvem henvender vi os til? Og hvordan skaber vi en invitation, der gør at de borgere, som vi gerne vil have i tale, oplever involveringen som meningsfuld, og derfor ønsker at bidrage? Det kan for eksempel være naturinteresserede borgere, der gerne vil høres i forbindelse med udviklingen af en ny friluftspolitk. Her kan personaer fx være et godt arbejdsredskab til at forstå borgerne.

Konceptudvikling - hvordan skal vi skabe involvering?

Hvilke digitale platforme er relevante at være tilstede på? Og hvordan skaber vi et klart koncept, der er let at forstå og hvor barrieren for at deltage er lav? Når man går igang med at arbejde med sociale medier ligger fokus ofte på tekniske løsninger og mindre på at skaffe et grundlæggende kendskab til dem, man vil nå på sociale medier. Det kan føre til, at der bliver lavet irrelevant indhold, som modtageren alligevel ikke gider bruge tid på. Undersøg i stedet, hvilke platforme målgruppen allerede er aktive på, hvad der optager dem, og hvad de taler om.

Organisation - hvordan varetager vi involveringen internt?

Hvilke ressourcer er der i organisationen? Og hvem skal varetage indholdsproduktionen? Det kan være fornuftigt at arbejde med en detaljeret indholdsplan, som redskab til at håndtere det konkrete arbejde med opdatering. Tænk også over, hvordan medarbejdernes digitale kompetencer kan opkvalificeres, så medarbejderne i fællesskab løbende byder ind med relevant indhold og dermed skaber en sammenhængende digital tilstedeværelse.

Hvordan har vi arbejdet med borgerinvolvering i det offentlige?

Vi har gennem 8 år arbejdet med en lang række kunder omkring strategisk og praktisk brug af digital kommunikation og sociale medier i det offentlige - herunder borgerinvolvering. Her er en række af de projekter, hvor vi har arbejdet målrettet med borgerinvolvering:

  • Region Sjælland: Borgerinvolvering
  • Danske Regioner: Vores sundhedsvæsen
  • Aarhus Kommune: Genlyd
seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin