Seismonaut og Manto går sammen

gravatar
 · 
2. juni 2016
Featured Image

Med virkning fra 1. juli 2016 fusionerer Manto A/S og Seismonaut A/S. Vi ønsker at skabe et strategisk og digitalt konsulenthus, hvor vi med vores kombinerede erfaring og indsigt i digitalisering, designtænkning, brugerforståelse, kommunikation og forretningsudvikling kan hjælpe organisationer og virksomheder med at tackle og løse komplekse problemstillinger.

I en årrække er både Manto og Seismonaut vokset markant. Nu går de to konsulenthuse sammen og skaber dermed et nyt konsulenthus med flere specialister og større netværk. Ambitionen er at kunne løfte større projekter, sætte flere dagsordner og gå ud på nye offentlige, private og internationale markeder.

Navnet på konsulenthuset bliver Seismonaut, og vi får kontorer centralt placeret i København i Jorcks Passage og i Aarhus på Strøget, Søndergade 66.

Det nye Seismonaut tæller 25 medarbejdere, og fusionen giver både større soliditet, slagkraft og mulighed for at udvikle nye rådgivningsydelser, metoder og værktøjer.

"Der er brug for et konsulenthus, der er specialiseret i de vækstdrivere både offentlige og private virksomheder efterspørger i disse år. Vi mener fremtidens vækst kommer fra strategisk digitalisering, udnyttelse af den kreative økonomi og en stærk brugerforståelse. Det nye Seismonaut vil sætte dagsordenen med alt det vi gør, og rykke både mennesker og organisationer." 

Anna Porse Nielsen, adm. direktør, Manto.

"Det nye Seismonaut får en størrelse, der er afgørende for at kunne tiltrække medarbejdere, der har lyst til en karriere i et konsulenthus med de mest interessante kunder og udfordrende opgaver. Vi baserer vores arbejde og kultur på de samme værdier om at turde være visionære, have tårnhøj faglighed i alt hvad vi laver og gøre det i tæt samarbejde med kunden,"

- Anders Mogensen, adm. direktør, Seismonaut.

De to konsulenthuse har i en årrække haft et meget tæt samarbejde om både små og meget store projekter, og derved lært hinanden at kende både kulturelt og kompetencemæssigt. Det betyder også, at konsulenthuset forventer en flyvende start, hvor de første spændende projekter allerede er landet i fællesskab.

Ledelsen i det nye Seismonaut udgøres fremover af Anna Porse Nielsen som adm. direktør, Christian Schwarz Lausten som udviklingsdirektør, Line Bjerregaard som projektdirektør og Anders Mogensen som markedsdirektør.

Manto -Seismonaut -direktion -final -website

Om Seismonaut A/S

Seismonaut blev stiftet i 2007 og har markeret sig som et konsulenthus, med skarpe holdninger til hvordan man skaber strategier til en digital tidsalder. Seismonaut har rådgivet og hjulpet en lang række store danske virksomheder, kommuner, regioner og styrelser til at opnå digitale resultater, ikke mindst via stærk brugerforståelse, designtænkning og sociale medier. Seismonaut har haft stor vækst gennem årene og er i 2014 og 2015 kåret som Gazelle. Virksomheden har 15 ansatte og ejes ligeligt af Anders Mogensen og Christian Schwarz Lausten.

Om Manto A/S

Manto blev stiftet for 10 år siden og er i dag Danmarks største specialiserede rådgivningsfirma, med fokus på den kreative økonomi og de stedbundne potentialer som drivere for fremtidens vækst og udvikling. Manto løser opgaver over hele landet og i Norden og for mange forskellige typer af kunder. Kunderne tæller ministerier og styrelser, regioner og kommuner, branche- og erhvervsorganisationer, uddannelses- og kulturinstitutioner samt fonde og kreative virksomheder. Virksomheden har 10 ansatte og ejes af Anna Porse Nielsen og Line Bjerregaard Jessen.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin