Spørgsmål: Hvordan bliver unge påvirket af sociale medier?

gravatar
 · 
5. april 2014

På Seismonaut modtager vi jævnligt nogle ret store spørgsmål på mailen. Her kan du læse, hvordan seniorrådgiver Peter Vittrup for nylig svarede på et spørgsmål om, hvordan sociale medier påvirker os.

Hej!

Vi er to piger i niende klasse, som netop nu er i gang med en projektopgave. Vores delemne er unges brug af sociale medier. I søgen på information, stødte vi på din profil, og læste os til at du omtales som ekspert i ungdomskultur og unges online adfærd. Derfor har vi sammen snakket om, om det ville være muligt at spørge dig om nogle spørgsmål?

  • Hvordan bliver de unge påvirket af sociale medier/ hvad er konsekvenserne?
  • Hvorfor er brugen af de sociale medier så populært hos teenagere?

Vi håber du kan hjælpe os.
Med venlig hilsen Emma og Kathrine


 Svar fra Peter Vittrup

Hej Emma og Kathrine

Spændende projekt, og et par meget store spørgsmål I stiller. Der er forskere og eksperter over hele verden, der undersøger lige præcis forholdet mellem mennesker og teknologi, og det er et ret komplekst felt. Men jeg vil forsøge at dele et par af mine umiddelbare tanker med jer 🙂

Først og fremmest...

Computeren, mobiltelefonen og sociale medier fylder meget i moderne menneskers hverdag - det er helt klart - men jeg tror heller ikke vi skal overvurdere konsekvenserne. Teknologien kan ikke grundlæggende ændre på, hvad det vil sige at være menneske. Det handler stadig om vores forhold til hinanden (venner, familie, kærester osv.) og vores forhold til os selv.

At forsøge at finde ud af, hvem jeg er, og hvem jeg gerne vil være - i relationen til andre mennesker. Den slags. Fremfor at se fx sociale medier som noget, der kommer og angriber vores liv, kunne man også se dem som nogle nye redskaber, vi vælger at bruge på forskellige måder.

Så bare for at vi har proportionerne i orden. Der er en tendens til, at nogle voksne beskylder mobiltelefonen og sociale medier som Facebook for de mærkeligste ting 🙂

Når det er sagt er det selvfølgelig klart, at nye redskaber også giver os en masse nye muligheder - og det kan have stor betydning for, hvordan vi lever vores liv med hinanden.

Hvis vi fx altid har mobiltelefonen i lommen, så betyder det også, at vores venner altid kan få fat på os. Når vi modtager en sms, så er det lidt ligesom at blive prikket på skulderen i virkeligheden. Sådan var det ikke dengang jeg gik i folkeskole - dengang var det bare sværere for mine venner at få fat på mig når først jeg var gået hjem fra skole. Sociale medier gør det lettere at komme i kontakt med hinanden.

Hvad konsekvenser det har, tror jeg helt afhænger af situationen.

Hvis man fx bliver mobbet i skolen betyder sociale medier, at man også risikerer at blive mobbet derhjemme, fordi mobningen kan fortsætte i beskeder på sociale medier om sms, Facebook, Snapchat osv. Det er ikke godt. Men på den anden side giver de sociale medier også den mobbede mulighed for at holde kontakt med andre end mobberne (fx gode kammerater fra fodboldklubben) og på den måde undgå at blive isoleret. Og det er jo meget godt. De sociale medier påvirker os altså ikke på én bestemt måde - det afhænger af situationen, hvordan vi vælger at bruge dem.

Et andet eksempel...

Færre teenagere har i dag en kæreste sammenliget med for bare 10-15 år siden. Det viste en undersøgelse fra sidste år. Man mener en forklaring kan være, at sociale medier opfylder det behov for bekræftelse, som vi tidligere fik gennem en kæreste.

Smileys, hjerter og søde hilsener på mobiltelefonen kan give os en følelse af at være tæt på hinanden, så vi har ikke så stort et behov for at have en kæreste ved siden af os hele tiden (se artikel og tv-indslag). Nogen vil så konkludere, at det er et problem med færre kærestepar, mens andre måske vil mene det er godt med stærkere venskaber.

Jeg synes de to eksempler (mobningen og kæresterne) tydeligt viser, at mobiltelefonen og sociale medier er med til at ændre vores hverdag, men også, at det kan være svært at sige præcis hvordan. Hvis vi alligevel skal forsøge at sige noget generelt, kan vi prøve at se på forskellene på, hvordan sociale medier fungerer sammenlignet med traditionelle medier som fx aviser, radio og fjernsyn.

  • Traditionelle medier byggede på envejskommunikation, de nye er dialogiske
  • Traditionelle medier er langsomme, de nye er hurtige
  • Traditionelle medier er gode til sammengænge, de nye er gode til øjeblikke

Det er nogle ret store forskelle. Sociale medier gør det muligt hurtigt kommunikere med hinanden om det, som sker lige nu - men er måske knap så gode til den individuelle refleksion og fordybelse. Hvilket i øvrigt kan være en væsentlig grund til, at specielt teenagere foretrækker sociale medier.

Betyder det så, at sociale medier gør os til overfladiske mennesker, der hellere vil dele billeder af os selv i øjeblikket - fremfor at forholde os til noget større og mere langsigtet?

Nej.

Teknologien kan ikke bare sådan lige gøre den slags ved os. Men det er selvfølgelig meget interessant, hvordan vores brug af sociale medier kommer til at udvikle os på længere sigt. Bliver vores sociale kompetencer større, når vi hele tiden kommunikerer med hinanden? Risikerer vi at miste evnen til fordybelse, når alting går hurtigt og handler om øjeblikket? Og hvad med vores personlige dannelse - hvordan foregår den, når vi kun sjældent har tid til at være alene med vores egne tanker?

Jeg har ikke svarene på de spørgsmål, men jeg vil sige... Jeg er overordnet optimistisk på jeres generations vegne. Selvom mobiltelefonen og sociale medier har givet os nye muligheder, og selvom det har mange konsekvenser, så tror jeg som sagt ikke at teknologien ændrer grundlæggende på vores opfattelse af, hvad der er det vigtigste. Kærligheden sejrer altid til sidst 🙂

Mange hilsner - og rigtig god dag!
Peter Vittrup

Opdatering januar 2015: Siden vi offentliggjorde blogindlægget her, har mange unge kontaktet os med opfølgende spørgsmål og kommentarer.

PS. Et par links, hvis I har brug for mere:

  • Præsentationen "Ikke om 10 minutter eller lige om lidt..." (2013). Undersøger om der er en modsætning mellem vores digitale virkelighed og det, som er vigtigt. http://bit.ly/14lmdbQ
  • Mit speciale om "Forandring gennem design af sociale medier" (2011). Fra side 18-21 er der bl.a. en definition af sociale medier og lidt om unges brug af Facebook.
  • Bogen "Present Shock" af Douglas Rushkoff (2013). En amerikansk forfatter, der analyserer konsekvenserne af, at alt i stigende grad handler om øjeblikket. Han mener fx sammenhængende fortællinger har mistet betydning fordi, vi kontant skaber vores egne. http://www.rushkoff.com/present-shock/
  • Magasin om "Ungdomskultur på Facebook" (2011). Efterhånden lidt gammel udgivelse, men med nogle af de samme pointer som i min mail. http://issuu.com/seismonaut/docs/ungdomskultur
seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin