Den traditionelle rapport er ikke altid løsningen

gravatar
 · 
28. marts 2018
Featured Image

Som rådgivere leverer vi ofte det vidensgrundlag, som er nødvendigt for at træffe gode beslutninger - som kan lede til forandringer i organisationen. Den viden kan formidles på mange andre måder end gennem en tætskrevet rapport.

Når jeg er til familiefest og skal fortælle, hvad jeg laver, bliver mine tanter og onkler ofte fjerne i blikket, når jeg snakker om designstrategiske processer. Ofte bliver jeg mødt med spørgsmålet:  “Jamen, hvad designer du? Laver du kopper eller møbler?”

“Nej, jeg udvikler strategier og muligheder,” er mit svar så. Men når blikket fortsat er uforstående, har jeg fundet ud af, at det hjælper at forklare, at det er lidt, som hvis man skal designe en familiebil.

Der er ligesom at designe en familiebil

Først tager man ud og undersøger familiers behov ved at interviewe og observere for at forstå, hvordan familier bruger transport og biler. Det kan være, de har brug for et stort bagagerum med plads til indkøb og barnevogn, at de har brug for skydedøre, fordi det er lettere at få børn ind og ud af bilen osv. Den indsamlede viden bruger designeren til at designe bilen. Ikke så den er færdig i første hug, men ved at lave en testbil, en prototype, som man tester igen og igen og hele tiden videreudvikler på.

Faktisk er det de samme metoder, vi bruger som rådgivere. Men i stedet for biler bliver vores undersøgelser, interviews, dataindsamling og observationer brugt til at udvikle strategier eller til at identificere en ny måde at gøre tingene på. Og på samme måde tester vi vores outcome med vores kunder igen og igen, så vi sikrer, at resultatet kan bruges og skaber maksimal værdi.

Behovet former formatet

Det betyder også, at vi udfordrer selve leveranceformatet, altså den måde vi indpakker og formidler den indsamlede viden. En rapport kan være en god ting, men hvis den indsamlede viden skal leve og forankres i en organisation og måske endda være løftestang for forandringer, er det nogle gange nødvendigt, at den indsamlede viden præsenteres på en anden måde. En måde, som er skræddersyet, så den nyindkøbte viden får den opmærksomhed og brugsværdi, den enkelte organisation har behov for. Det kan være behovet er, at den nyfundne viden skal vandre ud i alle kroge af organisationen, så flest muligt får glæde af den, eller det skal bruges til at inspirere organisationens samarbejdspartnere eller måske opkvalificere medarbejdere i nye retninger.

Hvem skal bruge den indsamlede viden efterfølgende?
Hvordan skal den leve videre i organisationen?

Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller, når vi skal finde frem til det rette leveranceformat, der giver mest værdi til kunden. Og selvom vi er dygtige håndværkere, når det kommer til den traditionelle rapport, giver det ofte mening at udfordre de traditionelle formater. For hånden på hjertet: De fleste ved godt, at en rapport ikke skaber forandring i sig selv – det er, hvordan den viden, den rummer, bliver anvendt.

Her er syv formater, der udfordrer den traditionelle rapport

1. Website

Websitet er først og fremmest digitalt og dermed uendeligt skalerbart. Det har den fordel, at det er let at dele og hurtigt kan nå ud til mange. Det er interaktivt og kan ved brugen af forskellige virkemidler som spil og video engagere brugeren til at bidrage med data og ideer. Og så er det let at måle, hvor meget det bliver læst, brugt og delt. Det er særligt stærkt til udfoldelsen af en strategi eller et fremtidsscenarie – måske i kombination med en samskabelses -og involveringsproces.

2. Inspirationsmagasin

Magasinet fungerer godt, hvis man ønsker at brande sig gennem den indsamlede viden. Det er et godt format til at skabe thought-leadership og sætte en dagsorden, fordi et lækkert layoutet magasin har høj brand value. Magasinformatet gør det muligt at udfolde viden i eksempelvis interviews, datavisualisering, artikler osv. Det kan være inspirerende, og noget man kan bladre løs og fordybe sig i udvalgte elementer. Det kan distribueres fysisk og digitalt og dermed nå ud til mange og desuden kan have en lang levetid, hvis det ikke er alt for tidsstemplet.

3. Events og konferencer


Events har nogle af de samme kvaliteter som magasinet, men i modsætning til det statiske magasin, udfolder eventen sig i real-time og i de samtaler, folk har med hinanden. Den gode event eller konference er en platform af deltagere, der med sin faciliterede form aktivt beder folk forholde sig til emnet. Med et event kan man belyse et emne fra en masse vinkler og aktivere deltagerne med forskellige virkemidler som keynotes, workshops, afstemninger, samtalesaloner osv. Derudover er eventen en fantastisk metode til at skabe opmærksomhed, både før, under og efter begivenheden – ikke mindst i kombination med sociale medier.

4. Scenarier, personaer og brugerrejser

Scenarieudvikling ifm. en analyse af fremtidens borger.dk

Scenarier, personaer og brugerrejser er alle højt skattede metoder i designerens værktøjskasse. De fungerer rigtig godt, når man vil omsætte viden til fortællinger, som er lette at relatere til, forstå og handle ud fra. Fortællinger som format er i det hele taget forrygende, når man gerne vil have folk til virkelig at forstå et område og medvirke til skabe en forandring.

Moodboard over syv personaer udviklet for VisitNordjylland.

Fortællinger får folk til at indleve sig og dermed være i stand til at videreudvikle. Scenarier, personaer og brugerrejser gør sig rigtig godt i udviklingsprocesser, som bl.a. service -og produktudvikling, kommunikationsstrategier m.m.

5. Håndbog eller guide

Håndbøger og guides er en måde at omsætte viden til et konkret redskab. Det er et godt format når man ønsker at bruge viden til at skabe en konkret værktøj. En slags hjælp til selvhjælp. Det fungerer godt når man skal have medarbejdere til at omsætte strategi til handling.

6. Spil

Spillet er et interaktivt format som hjælper til at viden forankres hos de der spiller spillet. Spillet kan fx bruges til at facilitere og lede en samtale omkring en række udvalgte emner. Videoen herunder viser spillekort udviklet for Danmarks Folkebiblioteker.

7. Inspirationskort

Inspirationskort er frem for alt et fleksibelt format. Fordelen ved inspirationskort er nemlig at indholdet ikke er klemt ind i en rapport, men i stedet bliver udfoldet i afgrænsede kort, der gør det lettere at udvælge, hvad man vil fokusere på eller tage med på en workshop eller hænge op. Man kan bruge formatet, når man skal illustrere viden man har indsamlet og kategoriseret. Det kan også bruges til f.eks. at vise en række best practice cases, som vi eks. gjorde for Grundfos og Region Sjælland (se nedenfor).

Inspirationskort med små fortællinger om 50 personer, der udvikler Region Sjælland. Materialet blev brugt til at inspirere regionsrådsmødet, til idéudvikling og ved medarbejderes skrivebord.

Listen er en række af formater, vi arbejder med at udfolde viden i. Hvilket format, vi vælger, er afhængigt af kundens behov og ønsker, situation og forretningsstrategiske mål. Og så er de så dejlig konkrete. Så jeg overvejer faktisk, om jeg skal tage eksempler med til familiefesten næste gang.

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin