Unges digitale adfærd

gravatar
 · 
21. maj 2015

Unges digitale adfærd er ofte en god indikator for, hvor den generelle brug er på vej hen. Derfor har vi lavet en lille opsamling data om unges digitale adfærd.

I forbindelse med vores mange forskelligartede projekter rammer vi med jævne mellemrum ind i at undersøge unges brug af sociale medier. Det er på mange måder spændende, både fordi deres brug ofte adskiller sig fra den lidt ældre del af befolkningen, men også fordi det ofte er blandt de unge, at man ser tendenser opstå. Tendenser som senere spreder sig til den resterende del af befolkningen - eksempelvis den mere sofistikerede brug af Facebook som redskab til at vedligholde sin social omgangekreds gennem beskeder og invitationer. Men mange andre ting er også interessante...

Facebook er stadig stort hos de unge, men den daglige brug er faldet. Snapchat har overtaget en del af brugen - og vokser stadig.

Danske teenagers (12-18 år) brug af sociale medier:

 • Facebook (98,6 %)
 • Snapchat (79,9 %)
 • Instagram (21 %)
 • Twitter (20 %)
 • Google+ (17 %)

Kilde: “TEENAGERE - deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013” og DR analyse, januar 2014

Daglig brug af Snapchat

 • 50 % af alle 12-19 årige
 • 25 % af alle 20-29 årige

Kilde: Medieudviklingen 2014

Danske teenageres (12-18 år) adfærd på sociale medier

 • 2 % har ikke en social medieprofil
 • 86 % er på mindst én gang dagligt
 • 38 % er på mere end fem gange om dagen
 • 71 % kommenterer og liker mindst en gang om dagen
 • 19 % har skrevet eller uploadet noget om sig selv, som de efterfølgende har fortrudt - 16 % har gjort det om andre og fortrudt
 • 83 % er opmærksomme på, at deres oplysninger på sociale medier kan bruges af andre til mobning -  47% er bekymrede over det
 • 79 % er venner med deres forældre på et socialt netværk

Kilde: “TEENAGERE - deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013”

Kommunikation er tekstbaseret

12-15 årige taler næsten ikke i telefon mere. Kun 3 % af deres kommunikation foregår som tale, 94 % foregår tekstbaseret via beskeder og sociale medier - dog ikke email, som kun 2 % bruger.

Teenageliv og sociale medier

”I share. Therefore I am”

- Sherry Turkle (om de unges adfærd på sociale medier)

Kilde: http://billmoyers.com/segment/sherry-turkle-on-being-alone-together/ -tid: 20.20-20.50

“De sociale medier bygger videre på de sociale relationer, de unge har. Det er en udvidelse af det sociale rum, som de lever i. Og det forventes af dem, at de er til stede på de sociale medier”

- Gry Hasselbalch, projektleder i Medierådet for Børn og Unge på baggrund af rundspørge hos danske gymnasieelever.

Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2014/02/04/130548.htm, februar 2014

“As a result of growing up in the digital age, 12-15 year olds are developing fundamentally different communication habits than older generations, even compared to the advanced 16-24 age group.”

- Der er også er forskel på de unge, der er vokset op i den digitale tidsalder.

Kilde: http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr14/uk/

Afhængighed af Facebook

Facebook fungerer for de unge som en database og en oversigt over venner og bekendte, telefonnumre og begivenheder og tre ud af fire gymnasieelever siger da også, at Facebook er det sociale medie, som de ville have sværest ved at droppe.

Facebook er i dag svær at forlade, fordi mange ting koordineres her, og det derfor kan være svært at være med i fællesskaber omkring skole, venner og fritidsinteresser, hvis man dropper Facebook.

Seks ud af ti gymnasieelever føler sig afhængige af Facebook, hvilket er et tegn på, at Facebook ikke bare er underholdning, men også et praktisk kommunikationsredskab. Afhængigheden skal dermed ikke forstås negativt, men som en gymnasieelev siger: “Dette medie er bare så praktisk, at man har svært ved ikke at bruge det”.

På nuværende tidspunkt ser man oftest, at de unge, der dropper Facebook, gør det som et personligt statement.

Kilde: De digitale indfødte, foredrag ved Malene Charlotte Larsens i Latinerstuen, Aalborg 23-09-2013 under workshoppen ”Identitet” og http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2014/02/04/130548.htm, februar 2014

Digitale indfødte

Marc Prensky skriver tilbage i 2001 om forskellen mellem “digital natives” (de unge) og “digital immigrants” (de knapt så unge).

Ifølge Prensky er nutidens unge ikke længere de mennesker, som skolesystemet er designet til. De unge tænker og processerer informationer fundamentalt anderledes end tidligere, fordi deres hjerner er anderledes indrettede på grund af anderledes erfaringer og oplevelser end hos dem, der ikke er vokset op i en digital tidsalder. De unges tankemønstre er ændrede.

Mange lærere i skolen er digitale immigranter, som taler et udateret sprog (“that of the pre-digitale age”), skal undervise unge mennesker, som taler et helt nyt sprog. Sproget er for de unge stadig vigtigt, og kræver stadig, at man tænker sig godt om, og gør det godt. Men det sprog de unge bruger, betyder, at det går stærkere, mindre step-by-step, mere parallelt og mere tilfældigt.

Kilde: “ Digital Natives, Digital Immigrants”, Marc Prensky, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

seismonaut_logo_white_orange

Get in touch

+45 70 27 03 10
info@seismonaut.comFind us

Jorcks Passage 1C, 1.
1162 Copenhagen K
Denmark

CVR: 30708075
See our data policy

Still want more?

Blog
Linkedin